Nieuws

Roel van Lanen: ,,Agrosector laat kansen liggen’’

fedecom

In zijn rapport ‘Spring eruit! Agrofood Strategy Trends 2013’ heeft Roel van Lanen van Berenschot kansen en trends binnen de brede sector uitgediept. Er is nog veel te verdienen.

De trends: de bevolking neemt tot 2050 toe tot 9 miljard mensen, water wordt schaars, de databehoefte stijgt en de behoefte aan voedsel wordt groter. Van Lanen ziet meer toekomstperspectieven, ogenschijnlijk vaak met tegengestelde strekking: we gaan wereldwijd de boer op, maar lokaal is toch wel lekker vertrouwd.

Nederlandse agrosector is top

Het kan anders volgens de auteur. ,,De afgelopen jaren gooiden we wereldwijd voor liefst 350 miljard euro aan voedselresten weg. Dat biedt kansen.” Voor de Nederlandse sector geldt dat zeker. De ligging is goed, kennis groot. Met bijna 70 miljard bruto binnenlands product maakt de agrosector hier maar liefst 10% van de markt uit. De toegevoegde waarde per hectare is bijvoorbeeld vijf keer groter dan in Europa. ,,Dat moet ook wel, want personeel is duur, dus investeren we in techniek.”

Onderscheidend vermogen?

In zijn onderzoek onder ondernemers in de Nederlandse Agrofood sector viel Van Lanen op dat bedrijven weliswaar innovatief zeggen te zijn, maar dat dat uit de resultaten niet direct blijkt. ,,Radicaal innoveren zie je maar zelden, meestal is het voortborduren op bestaande ideeën.” Ook het onderscheidend vermogen betwijfelt hij, getuige het feit dat iedereen pretendeert een beter product of service te bieden. Ook de mate van marktonderzoek getuigt nog niet van een visionaire aanpak.

Enthousiast binnen gebaande paden

Meer omzet, minder kosten en geen nieuwe medewerkers, vertelt het rapport. ,,Omdat de agrosector de verkoopprijs moeilijk kan beïnvloeden, moeten we de kostprijs laag houden. Het optimisme in de sector waardeert Van Lanen, hoewel de haalbaarheid van de genoemde omzetgroei nog bewaarheid moet worden. ,,Het valt me op dat ondernemers zich vooral richten op Nederland, Europa en Azië. Jammer dat ze Afrika nog niet ontdekt hebben, dat veel groeikansen biedt.”

Eerst keuzes durven maken

Waar dan ook, mogelijkheden zijn er volop. Van nichemarkten en hotspots tot sleeping beauties. De auteur strooit met voorbeelden, van mobiele technologie, zee(land)bouw, biobased economy tot aandacht voor BRIC-landen en 3D-printing. Dat vraagt om strategische keuzes. Maar juist dat blijkt een drempel. Het onderzoek legt bloot dat ondernemers het moeilijk vinden daar een keuze in te maken.”

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten