Nieuws

Rif-project TIM wacht op beslissing: besluit beoordelingscommissie 22 mei

Eind vorig jaar is er een begin gemaakt met het Rif-project TIM (Toekomstbestendig Innoveren en ontwikkelen in de Mobiele werktuigen & Agrotechniek). Binnen dit samenwerkingsverband tussen het onderwijs en het bedrijfsleven ligt het accent op duurzame samenwerking en het creëren van een netwerk, het practoraat, waarin scholen en bedrijven elkaar op het gebied van innovatie versterken. 

Fedecom volgt het Rif-project TIM op de voet en houdt haar leden graag op de hoogte van de ontwikkelingen van dit traject. Eind januari is het project TIM ingediend bij de beoordelingscommissie van het investeringsfonds. Begin deze maand, op 3 april, heeft de stuurgroep het project voor de commissie verdedigd en is door commissieleden op tal van onderwerpen bevraagd. Vooral de haalbaarheid van het plan en de financiële verantwoording van het project kwamen uitgebreid aan de orde.

Hernieuwde samenwerkingen opgestart
Nu is het wachten op het definitieve besluit van de beoordelingscommissie. 22 mei wordt duidelijk of Rif-TIM volgens de bevindingen van de beoordelingscommissie daadwerkelijk van start kan gaan. Uiteraard hebben Fedecom en de stuurgroep er vertrouwen in dat dit ook echt gaat gebeuren. Iedereen staat te popelen en al is de uitslag nog niet bekend, dit project heeft al veel positieve neveneffecten tot resultaat gehad. Zo zijn er tijdens het intensieve proces veel hernieuwde samenwerkingen opgestart en waardevolle initiatieven genomen met nieuwe partners. Allemaal stappen om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven fundamenteel te verbeteren.

Structurele samenwerking onderwijs en bedrijfsleven
TIM wil de ambities van de branche handvaten geven om meer goed opgeleide vakmensen in de branche aan te trekken. En dat kan alleen door intensief en structureel samen te werken. Techniek en technologie binnen bedrijven evolueren snel. Het is daarom superbelangrijk dat het onderwijs, zowel studenten als docenten, betrokken blijft. Innovatie moet door het MBO op de voet gevolgd worden. Een netwerk zoals bedoeld binnen het Rif-project TIM vormt een stevig fundament dat ook na jaren nog kwaliteitsverbetering zal opleveren.

Fedecom zal, zodra de beslissing bekend is, laten weten hoe de uitslag is en of Rif-TIM groen licht krijgt. Duurzame samenwerking is een kwestie van de lange adem maar essentieel om gekwalificeerde vakmensen klaar te stomen voor de technologische uitdagingen in de branche. In de agenda van Fedecom staat de datum van 22 mei met groen omcirkeld……

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten