Veehouderijtechniek

Rekening-courantpositie melkveebedrijven stabiel

fedecom

Melkveebedrijven stonden eind juni gemiddeld EUR 6.600 in het rood op hun rekening-courant. Dat is een verslechtering van EUR 1.110 ten opzichte van eind april, toen het saldo EUR 5.500 negatief was. Ofwel een verslechtering van zo’n EUR 11 per melkkoe.

Er is in de maanden mei en juni meer afgelost en bovendien meer geïnvesteerd. Daarnaast liep de ontvangst van de betalingsrechten voor sommige bedrijven vertraging op. De hogere melkopbrengsten konden dit niet compenseren, waardoor het saldo op de rekening-courant licht afnam. Ten opzichte van eind juni vorig jaar is de saldopositie met 8.300 euro verbeterd. Het betreft een minimale wijziging ten opzichte van eerdere periode maar het bedrijfssaldo ligt sinds lange tijd weer boven het langjarig gemiddelde. De komende maanden trekt de melkprijs zeer waarschijnlijk nog wat aan maar worden ook kosten gemaakt voor voederwinning en aankoop ruwvoer voor de komende winterperiode. Dus veel bedrijven zullen nog  wel wat spanning op de rekening courant blijven voelen. Bron: ABN-AMRO Insights.

Wageningen Economic Research, het ministerie van Economische Zaken en ABN AMRO ontwikkelden de liquiditeitsmonitor. De liquiditeitsmonitor brengt op maandbasis de ontwikkeling van de rekening-courant van het agrarische bedrijf in beeld en wordt op kwartaalbasis gepubliceerd. Dit geeft een helder beeld van de ontwikkeling van de kasstroom op agrarische bedrijven.

Voor meer informatie klik hier

Please follow and like us:
RSS