Nieuws

Regelingen naar aanleiding van export en importrestricties Rusland

fedecom

Rijksoverheid en EU komen relatief vlot met regelingen voor bedrijven die worden getroffen door de importrestricties van Rusland. Dit betreft primair de land- en tuinbouwsector, maar ook indirect groothandel, transport en toeleverende industrieën.

De EU regeling betreft vooralsnog 125 miljoen euro om telers tegemoet te komen met een financiële bijdrage om zogenaamde volumemaatregelingen te nemen, zoals het uit de markt nemen of niet oogsten. Op nationaal niveau zijn (komen) er regelingen waaronder werktijdverkorting en fiscale instrumenten. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken zetten alle mogelijkheden in om nieuwe markten te exploiteren. Rabobank heeft aangekondigd om bedrijven die in de kern gezond zijn, te willen steunen door het verlenen van uitstel van rentebetalingen of het gedeeltelijk financieren van eventuele verliezen.

De EU kapitaalmarktrestricties houden in dat het onderdanen en bedrijven in de EU verboden is te handelen in of een bijdrage te leveren aan transacties betreffende effecten en schuldpapier van de grootste Russische staatsbanken met een looptijd van meer dan 90 dagen. Daarnaast is economische betrokkenheid, zijnde investeren, financieren en verzekeren van transacties met een aantal natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten verboden.

De voornoemde EU restricties betreffen niet het betalingsverkeer, doch ervaringen leren dat nu al betalingsverkeer wordt vertraagd. Ook de zorgplicht van bedrijven om bij transacties de betrokkenheid van natuurlijke personen, rechtspersonen en entiteiten (waaronder oligarchen) te verifiëren belemmert import- en exportactiviteiten. De Rijksoverheid heeft een handboek samengesteld voor bedrijven waarin uitleg te vinden is over het sanctieregime en de betekenis daarvan voor bedrijven. Directe link: http://www.rvo.nl/ondernemersloket-sancties-rusland

Algemeen advies: verifieer met uw bank en/of verzekeringsmaatschappij dat transacties geoorloofd zijn en waarborg dat betalingen niet worden gehinderd.

Algemene informatie is in te winnen via RVO, ondernemersloket Rusland, zie http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/ondernemersloket-sancties-rusland

Informatie over de importrestricties Rusland en EU-sancties, zie RVO directe link http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/buitenlandse-wetgeving/internationale-sancties/invoerrestricties-van-rusland

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten