Nieuws

Publicatie wijziging Activiteitenbesluit ivm glastuinbouw en open teelten

fedecom

Op 6 juli jl.is het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit gepubliceerd.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32229.html

Gedurende een periode van vier weken is desgewenst inspraak mogelijk (tot en met 2 augustus).

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten