Publicatie verlengen termijnen Stage V motoren

Verordening (EU) 2020/1040 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1628 betreffende Stage V-emissies van niet voor de weg bestemde mobiele machines (NRMM) is vandaag 17 juli gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze laatste stap van het wetgevingsproces bevestigt dat de verlenging met twaalf maanden van bepaalde overgangsbepalingen officieel EU-recht is en met terugwerkende kracht van toepassing is vanaf 1 juli 2020.
Deze wijziging van de Stage V-verordening wordt met 12 maanden verlengd op 30 juni en 31 december 2020 voor de productie en het in de handel brengen van NRMM en trekkers met overgangsmotoren <56 kW en ≥ 130 kW.

De Europese brancheorganisaties die NRMM-fabrikanten vertegenwoordigen, namelijk CECE, CEMA, EGMF, EUnited Municipal Equipment & Cleaning, Europgen en FEM, zijn zeer verheugd over de positieve afsluiting van dit proces.

Dit fundamentele politieke succes behaald door de verenigde NRMM-industrie stelt machinefabrikanten in staat economische schade en onnodige verspilling van grondstoffen en hulpbronnen te vermijden, aangezien de overgangsmotoren al in 2018 waren gebouwd en anders zouden moeten worden gesloopt.

Opgemerkt moet worden dat NRMM en trekkers met overgangsmotoren tussen 56 kW en 130 kW niet door deze verlenging worden beïnvloed en de toepasselijke termijnen voor 2021 behouden.

Daarom roept de sector de Europese Commissie op om het effect van COVID-19 op de industrie te blijven volgen en deze impact met betrekking tot aanstaande termijnen tijdig te beoordelen, een nieuw verslag bij het Parlement in te dienen en zo nodig nieuwe wetgevingsmaatregelen te nemen.

Please follow and like us:
RSS