Nieuws

Publicatie herzien certificatieschema Milieukeur Varken

fedecom

Per 1 juli 2014 is versie DP18 van het certificatieschema Milieukeur Dierlijke Producten Varken voor alle bedrijven van kracht. Dit schema heeft een geldigheid tot 1 februari 2016.

Het College van Deskundigen agro/food stelde de criteria vast na evaluatie van de bestaande criteria en een openbare hoorzitting die in mei 2014 werd georganiseerd. Nieuwe keurmerkhouders moeten voldoen aan deze herziene criteria; bestaande keurmerkhouders uiterlijk per 1 januari 2015. Het herzieningstraject leidde tot de volgende aanpassingen van de criteria:

Dierenwelzijn

  • Grotere leefruimte voor vleesvarkens (1m2) en biggen (0,4m2)
  • Nieuwe normen voor drinkwaterkwaliteit
  • Extra controles op diergezondheid (slachtafwijkingen en staartbijten)
  • Uitbreiding van calamiteitenmaatregelen voor betere brandveiligheid in stallen
  • Eis: bij couperen blijft langer deel van de staart behouden. Keuzemaatregel: bonuspunten voor niet couperen van staarten

Milieu

  • Nieuwe keuzemaatregelen voor fijnstof- en geuremissies
  • Eis voor duurzamere soja in het varkensvoer
  • Strengere eis voor energiegebruik

Meer informatie en het certificatieschema Milieukeur Varkens vindt u hier  

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten