Project Erasmus+ verbindt mobiele techniek in Europa met onderwijsplatform Tim Europe

https://techinmotion.nl

Zoals in veel Europese landen is het ook in Zweden moeilijk personeel te werven voor de mobiele techniek. Samenwerken op Europees niveau is dé manier om kosten te besparen en ervaringen en leermiddelen te delen. Vooruitlopend op de toekenning van een Erasmus+ subsidie, heeft Tim Europe vijf landen enthousiast gekregen mee te doen aan een Europees onderwijsplatform voor opleidingen Mobiele Werktuigen. De partner die de voordelen van een samenwerking duidelijk zag was Zweden. Net als België, Hongarije, Polen en Nederland ziet de branchevereniging in Zweden in dat dit project bij gaat dragen om het tekort aan goed opgeleid personeel in de sector te verkleinen.

Lina Tuvesson Hallman van de branchevereniging MaskinLeverantörerna (ML) in Stockholm, heeft na het lezen van een artikel op Climmar.com over het Tim-project, direct contact gezocht met Tim Nederland. Naar aanleiding van het artikel dat begin februari het project beschreef, heeft Lina haar directie ingelicht over dit veelbelovende project, en is snel besloten aan boord te stappen van het Europese platform. “We zijn al tientallen jaren bezig het vak van monteur mobiele werktuigen te promoten en jonge mensen aan te moedigen te kiezen voor deze vakopleiding. We zien dat veel van de leermiddelen niet up-to-date zijn en docenten vaak niet voldoende kennis hebben van moderne werktuigen en voertuigen. We willen het onderwijs graag moderniseren en het beter maken. Om dit te bereiken, werken we al nauw samen met bedrijven. Het maken van leerboeken en leermateriaal is echter een kostbare zaak en bijzonder tijdrovend. Het aanbod om gebruik te maken van de ‘kant-en-klare’ leermiddelen van Tim Europe is voor ons daarom doorslaggevend geweest aan te haken,” zo legt Lina uit.

Meteen vijf leerboeken vertalen naar het Zweeds
Om daar meteen mee aan de slag te gaan, is er contact opgenomen met een vertaalbureau dat in eerste instantie vijf leerboeken vanuit het Nederlands naar het Zweeds gaat vertalen. Lina: “Daarmee beginnen we nu, en we hopen dat deze boeken ergens in oktober klaar zijn zodat scholen deze aan het einde van dit jaar kunnen gaan gebruiken. We werken samen met een vijftiental gekwalificeerde technische scholen die hier reikhalzend naar uitkijken!”

Team Zweden voor Tim Europe
Lina is bij ML verantwoordelijk voor juridische advisering, statistieken en agrarische zaken. Zij is eveneens de coördinator voor Tim Europe en wordt bijgestaan door haar collega Björn Bäckström die haar ondersteunt met de technische achtergronden van de mobiele werktuigen. In haar functie als coördinator onderhoudt zij de contacten met de andere Europese partners. Ze monitort de voortgang voor Zweden en informeert scholen over de resultaten van het Erasmus+project.

Wat verwacht Lina nog meer van de samenwerking binnen Tim Europe?
“We beginnen met de vertaling van vijf leerboeken, maar we hopen in de toekomst ook gebruik te kunnen maken van de digitale leermiddelen. We zien op dit moment door de Coronacrisis dat het thuiswerken en -leren een enorme vlucht neemt. Niet alle leerstof is op deze manier uit te voeren, zeker niet de praktijklessen, maar het geeft veel mogelijkheden voor studenten en scholen. En daarnaast hoop ik dat het project Erasmus+ ons ook meer gaat verbinden met andere landen binnen Europa waarbij ik denk aan uitwisselingen voor onze studenten. Dat zou echt een interessante plus zijn binnen dit project. Ik hoop dan ook echt dat meer Climmar-leden zich op termijn gaan aansluiten bij dit project,” licht Lina toe.

Welke uitdagingen ziet Lina verder binnen dit project?
“Nou, hoe enthousiast ik ook over het project ben, ik ben ook realistisch en hoop dat ik en anderen, voldoende tijd vinden om eraan te werken. We moeten prioriteiten stellen om het te doen slagen. En een andere uitdaging is misschien het met elkaar werken op grote afstanden. Met videoconferences kan veel, maar je wilt elkaar toch ook ontmoeten en van elkaar leren. Het is een interessant project waarvoor ik me graag wil inzetten, en ik denk dat dit onze sector in Zweden een enorme boost kan geven,” besluit Lina.

Voor meer informatie over de in het artikel genoemde organisaties, kijkt u op:

Tekst: Van Dijk Teksten

 

Please follow and like us:
RSS