Praktijkvoorbeelden Duurzame Inzetbaarheid: inspiratie en herkenning?

In het kader van het project Duurzame Inzetbaarheid stelt het ministerie van SZW subsidie ter beschikking waarmee bedrijven in de mechanisatietechniek, dus ook leden van Fedecom, de kans krijgen concreet vorm te geven aan het ontwikkelen van visie en duurzaam beleid binnen hun onderneming.

Dit project is voor 15 bedrijven halverwege 2018 van start gegaan. Chainworks, WeCreate en Aeres Tech bieden mensen en organisaties maatoplossingen aan bij hun persoonlijke- en/of bedrijfsdoelen. Hoe? Met hulp van advies, training en coaching. Het doel? In de toekomst sociaal – en economisch rendabel blijven ondernemen waarbij de talenten en capaciteiten van alle medewerkers maximaal worden aangewend en benut.

Tijdsinvestering nodig voor duurzame inzetbaarheid
In het kader van dit project willen de partners Fedecom, Chainworks, WeCreate en AeresTech graag aan leden laten zien welke problemen deelnemende bedrijven tegenkomen en welke oplossingen hiervoor bestaan. Er bestaan geen pasklare, standaardoplossingen voor leidinggevenden. En ook vraagstukken rondom opleiden, motivatie, een aantrekkelijke werkomgeving creëren en werving kennen geen instant antwoord. Het betekent dat deelnemende bedrijven –vooral leidinggevenden -, een intensief traject volgen waarbij zelfreflectie, assessments, een proactieve houding en een behoorlijke tijdsinvestering van groot belang zijn.

Deze maand laten we u een praktijkvoorbeeld zien om andere bedrijven deelgenoot te maken van de problemen waar hun collega-ondernemers mee te maken hebben en waarvoor zij naar een oplossing zoeken. We doen dit anoniem, omdat een dergelijk traject heel persoonlijk is en omdat we de vrijheid die deelnemers moeten voelen in het proces, willen waarborgen. Aan de andere kant hopen we Fedecom-leden met deze verhalen te inspireren en te overtuigen van de verantwoordelijkheid die een ondernemer heeft naar zijn medewerkers. Dat de juiste voorwaarden worden gecreëerd voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Bedrijfsopvolging en continuïteit van een onderneming
Een mechanisatiebedrijf, actief in de glastuinbouw, ondervindt dat de voorgenomen wijze van continuering door een bedrijfsopvolging niet zonder meer in kannen en kruiken is. De huidige directeur zou graag enkele sleutelfiguren in de bestaande organisatie voor deze opvolging willen voorbereiden. Tevens is het de wens om wat te groeien. Uit gesprekken tijdens de onderzoeksfase komt naar voren dat deze medewerkers de kern vormen van het bedrijf. Zij lijken een belangrijke rol te vervullen als het gaat om het toekomstbestendig maken van het bedrijf. De onderzoeksfase wordt vervolgd met het toetsen van de aanwezige skills van deze medewerkers en eveneens te formuleren welke competenties er nodig zijn voor de toekomst, waar heeft het bedrijf werkelijk behoefte aan?

De aanpak: in nauw overleg met de directeur wordt de aanpak bepaald. De coach start met het geven van informatie over hoe het traject zal verlopen. Vervolgens vinden er individuele intakegesprekken plaats en aansluitend nemen de ‘kern’-medewerkers deel aan assessments die gericht zijn op de huidige – en toekomstige taken. De uitkomsten hiervan worden eerst persoonlijk doorgenomen met de medewerkers en daarna in groepsverband besproken.

De uitkomsten: deze vormen het startpunt voor de persoonlijke- en teamontwikkeling van de geteste medewerkers. Op basis van de resultaten krijgen de medewerkers individuele coaching. Inmiddels is gebleken dat de beoogde medewerkers geen rol gaan spelen in de bedrijfsopvolging, maar wel zeer belangrijk blijven in de operatie van het bedrijf. Om de continuïteit te waarborgen is er van buitenaf een interim-manager aangetrokken. Daardoor krijgt de directeur meer tijd voor acquisitie en vormgeven van de beoogde groei. Ook leidde het voorgaande traject tot een besef dat er meer aandacht moet gaan naar het versterken van een verbeter- en leercultuur waarbij de ‘sleutel’-medewerkers een belangrijke rol spelen. Voor dit verbeterplan is een aanvullende financiering aangevraagd bij OOM.

Deelname Duurzame Inzetbaarheid?
Mocht u zich herkennen in bovenstaande case, of wilt u zich actief gaan bezighouden met de duurzame inzetbaarheid van uw personeel? Informeer naar de mogelijkheden en de voorwaarden. Dit kunt u doen door contact op te nemen met één van onderstaande contactpersonen. In april van dit jaar zijn er opnieuw mogelijkheden en is er subsidiegeld beschikbaar voor deelname aan een vergelijkbaar project.

Fedecom:           Wim Overeem:                0657401564 / overeem@fedecom.nl

ChainWorks:      Raymond Sweers:           0646962157 / r.sweers@chainworks.nl

WeCreate:         Brian Veerkamp:             0619636326 / b.veerkamp@wecreateconsulting.com

Aeres Tech:        Hans Nieuwenhuis          0623854104 / h.nieuwenhuis@aeres.nl

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS