Nieuws

Het platform TIM brengt dynamiek en volop kansen voor opleiden in de branche

Vorige maand is een eerste bijeenkomst gehouden met de stuurgroep, partners en buitendienstmedewerkers die bij het platform TIM betrokken zijn en dit tijdens hun dagelijkse activiteiten vorm gaan geven. Hoe pak je zo’n project breed aan en wat kan ieder concreet bijdragen aan het slagen van dit project? Wat is het algemene gevoel van de partners, buitendienstmedewerkers, opleidingsmanagers, docenten en de stuurgroep over deze samenwerking?

Een klein ‘inkijkje’ in de voortgang naar aanleiding van deze bijeenkomst over TIM. Jenny van den Bovenkamp vertelt over het groeiende, positieve gevoel rondom het project TIM (Toekomstbestendig Innoveren en ontwikkelen in de Mobiele werktuigen & Agrotechniek). Jenny is lid van de stuurgroep en directeur van Aeres Tech en Fedecom Academy in Ede.

Dagelijks contact met de branche
Tijdens deze bijeenkomst was het vooral de bedoeling dat iedereen die te maken heeft met TIM de kansen van dit plan nog eens toegelicht kreeg en de stand van zaken gepresenteerd werd. Plannen die gemaakt zijn op directieniveau, op papier, zullen ook door de ‘buitenwacht’ moeten worden gedragen. De samenwerking binnen TIM moet zo zijn ingericht dat iedereen elkaar weet te vinden, het onderwijs en het bedrijfsleven, en ze elkaar versterken.  Buitendienstmensen hebben elke dag contact met de branche en opleidingspartners. Een onmisbare groep voor het verder uitbouwen van TIM.

Hoe kijkt Jenny zelf aan tegen deze nieuwe vorm van samenwerking? “Het feit dat we samenwerken met verschillende partners is al een groot pluspunt. Op directieniveau is iedereen zeer tevreden over de plannen van samenwerking maar het is van belang de mensen van de praktijk te informeren en hen te attenderen op de mogelijkheden en voordelen,” zo legt Jenny uit.

Hoe ziet Jenny de kansen?
“Die zijn er volop. Door deze samenwerking zorgen we allereerst voor een eenduidige uitstraling. Het is naar buiten toe heel helder wat we met z’n allen doen en dat we gezamenlijk plannen, producten en opleidingen maken.  Het resultaat is een mooie leergang waarbij we laten zien dat opleiden in de branche goed georganiseerd wordt.”

Zijn er dan alleen maar voordelen of is er misschien toch nog een enkele bedreiging?
Jenny is hier heel positief over: “Ik zie eigenlijk alleen maar kansen binnen deze samenwerking. Het geeft meteen een hoop dynamiek en het is prettig dat iedereen op één lijn zit. Ook met deze bijeenkomst is dat weer duidelijk geworden: iedereen weet wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Bedreigingen zijn er volgens mij binnen TIM niet.”

Wat is het vervolg van deze bijeenkomst?
“We zullen elkaar in deze samenstelling zeker nog eens ontmoeten maar de verschillende groepen die zich bezig houden met de uitvoering, het samenstellen van leermiddelen, examinering, etc. zien elkaar al regelmatig en werken hard om zaken voor elkaar te krijgen. Er lopen al allerlei dwarsverbanden waardoor de uitwerking steeds vastere vormen krijgt. Uiteraard zullen we vanuit deze werkgroepen onze medewerkers informeren en hen op de hoogte houden van de voortgang en de actuele ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.”

Jenny is zich zeer bewust van de kracht van samenwerken: “Het creëren van een dergelijk platform heeft alleen zin als meerdere scholen zich bij deze vorm van samenwerken aansluiten. Zo zijn Gerard Eilert van het Friesland College en Wim Overeem van Fedecom doende scholen te bezoeken en de voordelen van TIM toe te lichten in de hoop dat deze scholen mee gaan doen. Er zijn al onderwijsinstanties die hebben aangegeven dat ze willen deelnemen, maar dat mogen er zeker meer worden!”

Tekst: Alinda van Dijk

Partners TIM:
Aventus Apeldoorn
Friesland College
Fedecom Academy
Fedecom
Aeres Tech Ede

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten