Nieuws

Per 01-01-2016 nieuwe EU-verordening 167/2013

Deze nieuwe EU-verordening 167/2013 wordt van kracht met ingang van 1 januari 2016, voor nieuwe typen trekkers (categorieën T en C), aanhangwagens (categorie R) en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (categorie S).

In afwijking van deze verordening kunnen nieuwe voertuigen van een type waarvoor geen typegoedkeuring krachtens Richtlijn 2003/37/EG nodig was, tot 31 december 2017 worden geregistreerd of in het verkeer gebracht overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat waar de registratie of het in het verkeer brengen plaatsvindt.

Naast nieuwe eisen aan remmen, zijn twee thema’s van belang voor alle schakels in de keten. Dit betreft reparatie- en onderhoudsinformatie (ook wel RMI) en scherpe en/of uitstekende delen.

Reparatie- en onderhoudsinformatie (RMI)

Fabrikanten bieden erkende handelaren, reparateurs en onafhankelijke marktdeelnemers op websites middels een gestandaardiseerd format snel en makkelijk niet-discriminatoire toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie. Software die essentieel is voor de goede werking van het veiligheids- en milieucontrolesysteem mag worden beschermd tegen niet-geautoriseerde manipulatie. Elke manipulatie van deze systemen die nodig is voor reparatie- of onderhouds-doeleinden, of die toegankelijk is voor erkende handelaren of reparateurs, wordt ook op niet-discriminatoire wijze toegankelijk gemaakt voor onafhankelijke marktdeelnemers. Fabrikanten van kleine productievolumes kunnen gebruik maken van de vrijstelling voor het aanbieden aan zogenoemde ‘onafhankelijke marktdeelnemers’.

De implementatie van deze verordening stelt fabrikanten voor een grote uitdaging in zowel tijd als geld. Dit betreft o.a. harmonisatie van communicatieprotocollen en het ontwikkelen van generieke diagnosetools. Ook pleiten fabrikanten voor het stellen van eisen aan erkende handelaren, reparateurs en onafhankelijke marktdeelnemers ter bescherming tegen ongeoorloofde en onbevoegde handelingen om de veiligheid van de machine te waarborgen, zowel in het terrein als op de weg. De Commissie is verzocht met een onderzoek de impact van deze verordening voor landbouwmachines in beeld te brengen, alsook een redelijke termijn voor implementatie van de verordening vast te stellen. Voor dealer- en servicebedrijven is het van belang dat informatie van fabrikanten wordt gestandaardiseerd, zodat onderhoud kan worden gepleegd met één diagnose-tool.

Scherpe en/of uitstekende delen

Het buitenoppervlak van het voertuig mag geen puntige of scherpe delen of ruwe oppervlakken bevatten, noch naar buiten uitstekende delen die door hun vorm, afmetingen, richting of hardheid het risico of de ernst van lichamelijk letsel kunnen vergroten voor een persoon die bij een botsing door het buitenoppervlak wordt getroffen of geraakt. Voor voertuigen van de categorieën R (aanhangwagens) en S (verwisselbare getrokken uitrustingsstukken) met niet afgeschermde delen vertrouwt CEMA op een compromis met de Commissie. Nader overleg vindt nog plaats over trekkers. Redelijke, pragmatische en betaalbare eisen zijn de inzet van onze branche.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten