Nieuws

Opleiding Mobiele Werktuigen vraagt om specifiek examen

fedecom

De opleiding Monteur Mobiele Werktuigen verloopt goed en Fedecom heeft met het expertteam Intern Transport een verzoek gericht aan de Stichting Examenservice MEI om voor deze opleiding een (of meer) passende examenopdracht(en) te ontwikkelen. Voor Fedecom en de branche is dit een logisch vervolg: monteurs die worden opgeleid voor het (mobiele) interne transport, zoals heftrucks, zullen op specifieke vaardigheden en kennis moeten worden geëxamineerd. Tijd om samenwerkingsmogelijkheden met het omvangrijke netwerk van Examenservice te onderzoeken.

Examenservice MEI is opgericht in 2012 door scholen en werkgeversorganisaties om mbo-onderwijsinstellingen met het bedrijfsleven te verbinden en om gezamenlijk examens te ontwikkelen, te valideren en te onderhouden. Dit met het oog op het waarborgen van een kwaliteitsniveau binnen het mbo en de bijbehorende diploma’s. Voor het maken van goede examens worden mensen vanuit het onderwijs ingeleend, versterkt met mensen uit het bedrijfsleven.

Examens van een hoge kwaliteit
Het is een uniek netwerk van scholen en branches. De samenwerkende deelnemers maken op landelijk niveau examens voor het mbo. Volgens manager Joke Steenbruggen is het maken van examens niet zomaar iets: “Het is monnikenwerk en je moet voldoen aan allerlei voorschriften. De Inspectie van het Onderwijs controleert ons en de examens moeten van een hoge kwaliteit zijn. Vakinhoudelijk moet je veel afstemmen met branches. Het is een intensief en tijdrovend proces, waarbij we niet zonder praktijkinbreng kunnen. Uiteraard kunnen wij een heel eind meegaan in de wensen van het bedrijfsleven maar zullen we ons aan regels moeten houden.”

Wat is er besproken met Fedecom?
Fedecom heeft de verwachtingen van zijn leden in het Interne Transport aan Examenservice MEI kenbaar gemaakt. Er zijn gegevens uitgewisseld en specifieke wensen uit het werkveld zijn besproken en geïnventariseerd. Joke: “Vanuit het werkgebied is er heel veel behoefte aan een examen dat precies aansluit bij de opleiding monteur Mobiele Werktuigen. Onder andere om te voorkomen dat een geëxamineerde wordt geconfronteerd met een examenopdracht van een landbouwvoertuig waar hij nooit iets mee te maken heeft gehad. Wat we hebben afgesproken is om samen examenopdrachten te formuleren op mbo-niveau 2, 3 en 4 en ervoor te zorgen dat deze worden gevalideerd. Ik vond het een constructief en enthousiasmerend gesprek; het is een goed begin van de samenwerking”.

Overigens is deze samenwerking kosteloos; Examenservice MEI is een stichting waar alle mbo-instellingen in Nederland aan deelnemen. Zij betalen per leerling een klein bedrag. De organisatie is een netwerk van scholen en bedrijven waar het bedrijfsleven gebruik van kan maken om leerlingen in hun vakgebied te beoordelen en te examineren.

Waarom is samenwerking met het bedrijfsleven binnen ESMEI succesvol?
Joke denkt dat het komt omdat bedrijven het zien als iets heel concreets. “Bedrijven verlenen hun medewerking, geven hun tijd, kennis en energie om een examen te maken waar goed opgeleid en gekwalificeerd personeel uit voortkomt. En het is een gemeenschappelijk belang, zowel voor het onderwijs als het bedrijfsleven. Een mbo dat stevig staat. Dat er goede examens worden afgenomen van een goed niveau. Het is een dankbare tijdsinvestering waar de toekomst van bedrijven van afhangt. Bedrijven en scholen werken aan concrete producten, de examens. Samen praten levert tastbare resultaten op. Er zijn formele- en informele contacten en iedereen ervaart het als iets zinvols waar je door samen te werken iets voor elkaar krijgt. Dat zijn volgens mij redenen waardoor we succesvol zijn,” legt Joke uit.

Uiteraard gaat er veel tijd zitten in het samenstellen van een goed examen. Het streven van Fedecom, de branche en ESMEI is om aan het einde van dit lopende schooljaar te examineren met de fonkelnieuwe examenopdrachten. Mocht dit toch nog iets te optimistisch zijn, dan zijn de op maat gemaakte examens zéker gebruiksklaar met ingang van het nieuwe schooljaar.

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten