Ontmoeting politiek, onderwijs, branchevereniging en bedrijfsleven mobiele werktuigen

Werkbezoek Tweede Kamer biedt sector kansen problematiek kenbaar te maken

Nadat een groep mbo-studenten mobiele werktuigen een week eerder de Tweede Kamer bezocht, was het de beurt aan mensen uit de sector landbouwtechniek en het mbo-onderwijs om belangrijke thema’s die hen dagelijks bezighouden, bij de politiek kenbaar te maken en toe te lichten. Tijdens een werkbezoek en een ontmoeting met VVD Tweede Kamerlid Zohair El Yassini op maandag 20 mei kwamen verschillende onderwerpen aan de orde.

Gerard Heerink, directeur van branchevereniging Fedecom, gaf in een presentatie aan waarom de instroom van nieuw personeel in onze sector zo moeizaam verloopt. Het blijft moeilijk jonge mensen te interesseren voor een technische opleiding. Blijkbaar is een te beperkte beeldvorming over een beroep in de techniek hier mede schuldig aan. Het tekort aan vakmensen op de arbeidsmarkt loopt ondertussen op, dus zal er op creatievere manieren gezocht moeten worden om de belangstelling voor een technische baan onder jongeren aan te wakkeren. Een betere voorlichting aan scholen en hun leerlingen is essentieel, maar ook regelingen en geldmiddelen die het leerlingen en bedrijven gemakkelijker maken om de beroepspraktijk van monteur of technisch specialist in te gaan. De heer El Yassini is het eens met een voorstel om decanen en voorlichters te voorzien van actuele informatie waardoor zij leerlingen enthousiast kunnen informeren over de uitdagingen en kansen in technische vakken in de agro-sector. Ook ouders hebben wat te zeggen over de studiekeuze van hun kinderen meent Yassini: “Moeders spelen vaak een doorslaggevende rol in de studiekeuze. Met goede informatie kunnen we scholen, leerlingen én hun ouders bereiken. Maak een pakkend info-pakket waarmee de techniek van het vmbo en mbo benadrukt wordt als een goede en baanzekere opleiding,” zo onderstreept Yassini.

Nieuw fenomeen in sector: zzp’ers zorgen voor verstoorde concurrentiepositie

De ondernemers lieten de kans om hun problematiek bij de VVD’er onder de aandacht te brengen niet onbenut. Met praktische voorbeelden legden zij uit dat er volop misstanden zijn rondom de zzp’ers in deze sector. Zzp’ers die hun baan opzeggen en voor lagere tarieven zichzelf verhuren zorgen voor een verstoorde concurrentiepositie. Nadelen van deze groep in de sector: geen consequente bijscholing en achterstanden in het kennisniveau wanneer een zzp’er op oudere leeftijd weer besluit in loondienst te gaan. Verzekeringen, pensioenen, overuren, cao, opleiden, bijscholen en innoveren: het zijn zaken die het bedrijfsleven dagelijks kopzorgen geven en waarvoor zij, ook met hulp van de politiek, oplossingen hopen te vinden.

Duidelijke regels voorkomen dat sector ‘op slot gaat’

Het gezamenlijk werkbezoek wordt afgerond met een rondleiding en diner bij de firma Holland – Utrecht te Montfoort. Ondernemers drukken de heer El Yassini op het hart de politiek helder te laten zijn met regelgeving naar de landbouwsector. “Wenselijk is dat er duidelijke regels zijn. Onzekere of halve regelgeving zetten zaken steeds opnieuw op losse schroeven. Boeren en tuinders willen om deze reden niet investeren waardoor de complete sector op slot gaat”.

Uitbreiden opleidingsnetwerk naar meer politieke partijen

Afsluitend dankt de heer El Yassini de aanwezigen voor de input en tijd en nodigt hen uit met de onderwijscommissies medio september over de onderwijs thema’s verder te discussiëren in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Uitbreiding van het netwerk rondom onderwijs nààr de politiek van andere politieke partijen, lijkt hem verstandig. “Hoe meer mensen in Den Haag kennis hebben van de problematiek waar de sector voor staat, hoe meer politici rekening zullen houden met deze sector bij wetgeving en besluitvorming,” zo meent El Yassini. Fedecom zal er op haar beurt alles aan doen om de aandacht van de politiek vast te houden en de vinger aan de pols te houden als het gaat over regelgeving en beleidsvorming. De enige manier om ervoor te zorgen dat de politiek rekening houdt met de sector en er invloed wordt uitgeoefend op hun besluitproces. Werkbezoeken als deze hebben dat weer eens glashelder bevestigd.

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS