Landbouwtechniek

NVTL studiedag 8 maart 2017

fedecom

Op woensdag 8 maart 2017 vindt de NVTL Studiedag plaats in Congrescentrum De Wageningse Berg.

Nieuw is dat bedrijven tegen betaling van 250,- euro de mogelijkheid hebben om een mini-stand (2-3 m2) te plaatsen om zo collega’s uit het vakgebied te bereiken. Daarnaast is in dit bedrag toegang voor twee deelnemers van dat bedrijf inbegrepen. Mocht u hiervoor een plaats willen reserveren, neem dan per mail contact op met contact@nvtl.info.

De secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek en Veehouderijtechniek bieden u een boeiend dagprogramma rond het thema:

Techniek Natuurlijk!?

De studiedag start met een prikkelende opening door Herman van Bekkem, campagneleider gentech en duurzame landbouw bij Greenpeace. Greenpeace Nederland heeft 5 speerpunten, waaronder duurzame landbouw. Greenpeace stelt dat het huidige industriële landbouwsysteem aan alle kanten rammelt en dat veroorzaakt steeds grotere problemen in zowel binnen- als buitenland. In Nederland gaat het al jaren slecht met vogels en insecten op het platteland. Belangrijke oorzaken zijn het intensieve bestrijdingsmiddelengebruik en de teruggang van natuur op het platteland door intensivering van de landbouw en monoculturen op de akkers. De heer van Bekkem zal ingaan op de vraag hoe kan agrotechnologie bijdragen aan een duurzamere landbouw.

Parallelsessies
Hierop volgen drie parallelle ochtend- en middagsessies met daartussen een lunch. De parallelsessies presenteren actuele informatie rond het thema, met een goede mix van bedrijfsleven en onderzoek, en stimuleren zo veel mogelijk de interactie tussen de deelnemers. Uiteraard kunt u ook onderdelen van verschillende sessies bijwonen. Daarnaast geeft de lunch en de borrel veel gelegenheid contacten te leggen of aan te halen. De NVTL studiedag wordt georganiseerd dóór collega’s vóór collega’s en daardoor zijn de kosten laag.

Open teelten
De sectie Open teelten gaat in twee sessies in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van teelt-, veredelings-, sorteer- en bewaartechniek en de relatie met de natuur. Nieuwe teelt en werkprincipes die anders omgaan met de natuurlijke omstandigheden worden belicht. Hoe spelen we in op de natuurlijke variatie?

Glastuinbouwtechniek
De sectie Glastuinbouwtechniek gaat in op de uitdagende relatie tussen techniek en natuur. Verschillende aspecten in de glastuinbouwketen krijgen aandacht, zoals licht en belichting, energie, teeltomstandigheden, teelttechniek en modelleren van de natuur. Innovaties uit onderzoek en praktijk worden belicht.

Veehouderijtechniek
De ochtendsessie van de sectie Veehouderijtechniek staat in het teken van stof. De sprekers besteden aandacht aan aspecten binnen en buiten stallen, alsmede aan mogelijkheden voor stofbestrijding.
In de middag is het programma gecentreerd rond de melkkoe. In de melkveehouderij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van technologie om de veehouder te ondersteunen. Zo worden het GPS-beweidingsonderzoek en de praktische kant van omgaan met technologie belicht.

Dagprogramma
9:00 Ontvangst
9:30 Opening door Peter Groot Koerkamp, voorzitter NVTL
9:40 Plenaire spreker Herman van Bekkem
10:30 Start parallelle ochtendsessies
12:30 Lunch
14:00 Start parallelle middagsessies
16:00 Uitreiking scriptieprijs en afsluitende borrel
16:45 Algemene Leden Vergadering NVTL

Klik hier voor aanvullende informatie en aanmelden

Please follow and like us:
RSS