Nieuws

NVTL Studiedag, 10 maart 2015

fedecom

De Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) organiseert jaarlijks een studiedag voor iedereen die geïnteresseerd is in de professionele toepassing én kennisuitwisseling van technische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Het thema dit jaar is:

Robuuste agroproductiesystemen – techniek voor een weerbare agrosector

De studiedag start met een interessante inleiding over een actueel thema van de heer Walter Haefeker, President European Professional Beekeepers Association. In zijn presentatie getiteld “Solutions for bee-friendly agricultural production” belicht hij de uitdagingen en mogelijkheden om de agrosector weerbaar te maken door het ecosysteem centraal te stellen bij het ontwikkelen van (landbouw)machines en bedrijfssystemen. Aansluitend volgen drie parallelle ochtend- en middagsessies, met inbreng van het bedrijfsleven en van kennisinstellingen waarbij uitegbreid ruimte is voor interactie tussen deelnemers én inleider(s).

Teelttechniek

– bodem en gewas
– technische ontwikkelingen

Glastuinbouwtechniek, robuuste productie in relatie tot

– weerbare bodem/substraat en planten
– gewas, energie en water
– techniek en informatievoorziening

Veehouderijtechniek

– robuustheid in perspectief
– innovaties

De lunch en de borrel biedt volop gelegenheid om contacten te leggen of aan te halen. De NVTL studiedag wordt georganiseerd dóór en vóór technici, hierdoor zijn de kosten laag. Meer informatie over de NVTL en de studiedagen is te vinden op www.nvtl.info

Binnenkort verschijnt ook het programma van de studiedag van 10 maart online.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten