Nieuws

NVTL studiedag 10 maart 2015

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een elektrische trekker op rijpaden? Of naar het effect van schaalgrootte op bodemverdichting? Of geïnteresseerd in nieuwe regeltechnieken in kassen om energie te besparen en condensatie in het gewas te voorkomen? En wat te denken van het nut van de KringloopWijzer en innovaties voor mestverwerking in een robuuste veehouderij. Deze en andere interessante onderwerpen staan op het programma van de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw (NVTL) op 10 maart aanstaande. In één dag wordt u volledig bijgepraat over de nieuwste onderzoeken, ontwikkelingen en technieken op het gebied van robuuste agroproductiesystemen voor een weerbare agrosector. Voor een relatief beperkte eigen bijdrage krijgt u van de secties Teelttechniek, Glastuinbouwtechniek en Veehouderijtechniek een boeiend dagprogramma voorgeschoteld met diverse sprekers. Uiteraard kunt u ook onderdelen van de verschillende programma’s bijwonen. Kortom, bent u geïnteresseerd in de nieuwste technologische ontwikkkelingen en de visie daarop van telers, onderzoekers  en wetenschappers en bedrijven, meld u dan aan en kom langs op 10 maart op de NVTL Studiedag in congrescentrum Hof van Wageningen in Wageningen. Het volledige dagprogramma ziet er als volgt uit: •    9:00 uur: ontvangst •    9:30 uur: opening door Peter Groot Koerkamp, voorzitter NVTL •    9:40 uur: Plenaire spreker dhr W. Haefeker, President European Professional Beekeepers Association •    10:30 uur: start parallelle ochtendsessies •    12:30 uur: lunch •    14:00 uur: start parallelle middagsessies •    16:00 uur: algemene ledenvergadering NVTL •    16:15 uur: borrel Voor een volledig overzicht van alle presentaties en sprekers kijkt u op de website van de NVTL. Aanmelden voor de studiedag doet u hier.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten