Nuttige inventarisatie verminderen van regeldruk

Zo’n 10 Fedecom lidbedrijven waren 29 januari jl. aanwezig en gaven de meest prangende knelpunten in de regelgeving aan. Dit leverde een bonte verzameling van ervaringen op.

Van ‘onzinnige’ (kleinere) gemeentelijke regels, onnodig ingewikkelde (EU-) aanbestedingsregels, onduidelijke subsidiemaatregelen, plotsklaps ingevoerde strenge regels met betrekking tot voertuigeisen, tot en met het juist ontbreken van heldere en duidelijke regels die invloed hebben op de ontwikkelingen zoals robotisering en toepassing van autonome voertuigen in onze branche. Het leverde een levendige en intensieve discussie op.

Onder leiding van SIRA Consulting werden de meest knellende punten in de wet- en regelgeving binnen onze branche op een rij gezet. Het bleek een interessante en nuttige bijeenkomst waarbij vele knelpunten aan de orde kwamen die in onze branche ervaren worden.

De inventarisatie vind plaats in het kader van een opdracht vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die de problematiek onderkent van knellende regelgeving voor bedrijven. Samen met de Koninklijke Metaalunie, Fedecom en enkele andere branches worden de knelpunten in kaart gebracht met het doel om zo veel mogelijk verbeteringen aan te gaan brengen.

Het vervolgtraject na deze eerste inventarisatieronde is om tot een lijst van 30-35 knellende regels te komen. Daar zullen er zo’n 10 à 15 van gekozen worden waarmee, onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een expertsessie met specialisten uit de branches wordt georganiseerd om ook de juridisch check te maken waarna er vervolgens een zogenaamd ‘knelpuntenlab’ zal worden gehouden met relevante (overheid)partijen erbij. Er zal dan geprobeerd worden om oplossingen aan te dragen. Er zijn uiteraard geen garanties dat dan alles opgelost wordt, maar een aantal verwachten we toch zeker wel.

We houden u op de hoogte van het vervolg. Mocht u alsnog knelpunten willen aangeven dan kunt u dat doen. Stuurt u ons deze toe in een e-mail gericht aan: secretariaat@fedecom.nl onder vermelding van Knelpunten regelgeving.

Please follow and like us:
RSS