Nog even doen: subsidie Praktijkleren vóór 16 september aanvragen

Tegemoetkoming voor ondernemers in kosten praktijk- of werkleerplaats

Instroom en doorstroom van vakkundig opgeleid personeel is voor de branche een voortdurende zorg. Opleiden op de werkvloer is van essentieel belang voor de sector. Een student leert het vak in de praktijk en zijn begeleiding vraagt uiteraard een flinke investering van het leerbedrijf. Gelukkig steunt de overheid ondernemingen hierbij en is het mogelijk gebruik te maken van een subsidieregeling voor een tegemoetkoming in de kosten. Hoe dat werkt? Kijk even op mijn.rvo.nl en dien vóór 16 september uw aanvraag in.

Het bevorderen van de instroom in de techniek en het technisch onderwijs wordt door de overheid met financiële middelen ondersteund. De subsidie Praktijkleren is een positieve bijdrage om een gelijkblijvend niveau van instroom te stimuleren. Ondanks regelingen als deze is het belangrijk voortdurend te zoeken naar acties om jongeren te interesseren voor een technisch beroep. Projecten als TIM zetten zich voor 100% in om jonge mensen enthousiast te maken voor een opleiding in de techniek. De intensieve samenwerking van onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven levert nu al concrete resultaten op.

Begeleiding op de werkvloer
Desondanks is geld van de overheid zeer welkom. Met hulp van deze subsidieregeling is de sector in staat leerwerktrajecten ter beschikking te blijven stellen. En het geeft bedrijven de kans ook zelf hun steentje bij te dragen aan de instroom van goed opgeleide mensen in de branche. Begeleiding op de werkvloer: de beste manier om studenten, toekomstige vakmensen, relevante werkervaring op te laten doen voor straks, als ze zich op de arbeidsmarkt gaan begeven.

Meer weten over deze subsidie?
De subsidieregeling Praktijkleren is speciaal voor bedrijven die leerplaatsen aanbieden voor studenten van het vmbo, mbo-bbl of hbo. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding van een student. De aanvraag betreft het studiejaar 2018-2019. U dient de aanvraag dus in nà afloop van de begeleiding. Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl. Hier kunt u ook meteen -online -uw aanvraag indienen.

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS