Het nieuwe samenwerken daadwerkelijk van start

fedecom

Fedecom en de MBO onderwijsinstellingen zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over samenwerken. Met Roc Aventus, Frieslandcollege en Aeres Tech zijn die samenwerkingsafspraken zelfs opgenomen in een intentieovereenkomst. Praten over samenwerken is prima, maar de daad moet ook bij het woord worden gevoegd en dat is nou precies wat donderdag 6 juli 2017 is gebeurd. Op initiatief van Aeres Tech, Aventus en Frieslandcollege is onder leiding van Berry Lodder van Roc Aventus te Apeldoorn al enige maanden terug gestart met een stuurgroep leermiddelen ontwikkeling. Doel is alle betreffende Roc’s en de branche samen te laten werken gezamenlijke leermiddelen voor de opleidingen mobiele werktuigen te ontwikkelen. Uit deze stuurgroep hebben zich twee werkgroepen gevormd welke daadwerkelijk begonnen zijn met het maken van moderne lesstof. Werkgroep 1 houdt zich bezig met een module basis elektro en werkgroep 2 met Aandrijflijnen en Transmissies. Vanuit het onderwijs hebben de heren den Dekker van Roc Radius Breda, Greidanus van Roc Friesland College, Vlaar van Aoc Clusius Hoorn, Perquin van Roc Gilde Roermond, Makel van Techniek College Rotterdam, Willigenburg van Aeres Tech en Hutten van Aventus Apeldoorn zitting in deze werkgroepen. Vanuit het bedrijfsleven worden zij versterkt door de heren Sterk van Case IH, Jacobs SDF Group en Peek van Claas. Het streven van de werkgroep is om kort na de zomervakantie al resultaten te gaan opleveren. Na de twee genoemde modulen zullen er nog vele gaan volgen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet vooral leiden tot een immer actuele uitwisseling van in het bedrijfsleven voorhanden zijnde technologische kennis en in moderne vorm aangeboden onderwijsleermiddelen. Het doel is dan ook om lesmateriaal te ontwikkelen dat aansluit bij de huidige technologische ontwikkelingen, didactische inzichten en beschikbaar te stellen voor alle studenten van scholen en opleidingscentra. Zowel richting onderwijs als richting bedrijfsleven doet de werkgroep een oproep. Ook de nog niet aangehaakte scholen zijn van harte welkom in dit proces en het bedrijfsleven wordt gevraagd relevante technische input aan te leveren.

Please follow and like us:
RSS