Nieuws

Nieuwe consumentenregelgeving– wat betekent dit voor u?

fedecom

Om de consument beter te beschermen bij een aankoop en dit Europees te uniformeren, heeft de overheid per 13 juni 2014 de regelgeving voor aanbieders aangescherpt. Vooral informatieverschaffing heeft meer kaders gekregen.

Vanaf 13 juni 2014 gelden nieuwe regels voor het zaken doen met consumenten. De nieuwe consumentenregelgeving bevat vooral informatieverplichtingen. De aanbieder dient de juiste informatie op het juiste moment op een duidelijke en begrijpelijke wijze aan de (particuliere) klant kenbaar te maken. Laat men dit na, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

Een overzicht van alle informatieverplichtingen vindt u in de bijlage onderaan dit artikel.

Afhankelijk van verkoopkanaal

In welke mate u te maken krijgt met de nieuwe regels, hangt af van de wijze waarop uw verkoop plaatsvindt.

  • Verkoop in de winkel – vanaf 13 juni gelden informatieverplichtingen. U vindt deze terug in het onderstaande overzicht van alle informatieverplichtingen.
  • Verkoop buiten de verkoopruimte – u moet u de consument vooraf over verschillende onderwerpen informeren. Anders loopt u het risico dat de overeenkomst ongedaan kan worden gemaakt door de klant. Ook geldt voor deze verkoopvorm de wettelijke bedenktijd voor klanten. Die is verlengd van 7 naar 14 dagen. Deze termijn kan met maximaal 12 maanden worden verlengd als u niet alle vereiste informatie heeft verstrekt.
  • Verkoop op afstand – voor bijvoorbeeld internet of telefonisch gelden veelal dezelfde regels als bij verkoop buiten de verkoopruimte. U moet de consument vooraf de vereiste informatie verschaffen. Ook bij deze verkoopvorm geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

Standaard opnemen in opdrachtbevestiging

Om aan de nieuwe regels te voldoen en niets te vergeten bij uw transacties, is het verstandig de verplichte informatie standaard in uw opdrachtbevestigingen op te nemen. Bij de verkoop aan klanten thuis is dit zelfs verplicht.

Gevolg bij niet-naleving

Bij iedere overtreding van de nieuwe regels kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een boete opleggen van maximaal € 450.000,-. Ook kan de verkoopovereenkomst vernietigd worden door een rechter naar aanleiding van een eis van een klant.

Meer weten?

Meer informatie over koop op afstand, waaronder een overzicht van alle informatie die u moet verstrekken, vindt u in de notitie E-commerce die vanaf medio juni beschikbaar is. Heeft u andere vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de Bedrijfsjuridisch Ledenadviseurs van de Koninklijke Metaalunie: via 030-605 33 44 of via bedjur@metaalunie.nl.
Kijk hier voor het overzicht van alle informatieverplichtingen inzake de nieuwe regelgeving.
Overzicht informatieverplichtingen consumentenrecht (70,0 KB) info@metaalunie.nl.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten