Nieuwe CE-markering bij wijziging van een machine

Past u een machine aan? Dan is de kans groot dat u zelf verantwoordelijk wordt voor de machine. De oorspronkelijke fabrikant is dan niet meer aansprakelijk voor de veiligheid van het product.

Wanneer is er sprake van een substantiële wijziging, is een regelmatig terugkerend punt van discussie. Inspectie SZW heeft een brochure uitgebracht waarin zij enkele voorbeelden geven van wijzigingen die zeer waarschijnlijk substantieel zijn. De lijst is uiteraard niet uitputtend, maar geeft een goede indicatie wat de Inspectie SZW onder een substantiële wijziging verstaat.

De brochure vindt u op de website van de Inspectie SZW:

Please follow and like us:
RSS