Nieuws

Nederlandse positie tuinbouwtechniek internationaal versterken

fedecom

De afdeling Tuinbouwtechniek van Fedecom bouwt projectmatig aan “samenwerken en business versnellen”. Doel van het project is de Nederlandse positie van tuinbouwtechniek internationaal versterken.

Ca. 20 bedrijven zijn enthousiast gestart om in 4 werkgroepen in te zoomen op onderstaande thema’s. Vanzelfsprekend kunnen leden alsnog aansluiten.

Consortia
Welke expertise heeft je bedrijf, hoe staat je bedrijf in de markt en hoe kun je samen de “waarde” vergroten en/of de marktpositie versterken; Internationale markt Met o.a. het beantwoorden van de vragen: . wat gebeurt er in op de wereldmarkt . welke (nieuwe) marktsegmenten zijn er, respectievelijk ontwikkelen zich . welke partijen hebben hier kennis van;

Kennis en techniek
Zicht verkrijgen op de kennis die in Nederland aanwezig is en of zou moeten worden ontwikkeld om de marktpositie te behouden en te versterken.

Lobby
Een plan de campagne opstellen om onze belangen op een eenduidige en efficiënte wijze onder de aandacht te brengen van beslissers/bestuurders, inclusief het kabinet en de betreffende ministeries.

Coöperatie met AVAG

Op 18 juni jl. heeft het bestuur van de afdeling Tuinbouwtechniek oriënterend gesproken met een delegatie van het bestuur van AVAG, de brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- en installatiesector. De strategische agenda’s van de beide brancheverenigingen komen op veel thema’s sterk overeenkomen. Om deze reden is besloten om een vorm van samenwerken nader te verkennen. Medio september worden de leden hierover gerapporteerd.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten