Nieuws

Mijlpaal voor COM-keur: Fedecom ISO 27001 gecertificeerd

PERSBERICHT

Nieuwegein, 19 mei 2015; Op 12 mei jl. heeft Fedecom, brancheorganisatie voor onder meer COM-keur bedrijven, het ISO 27001 certificaat toegekend gekregen van de certificerende instantie BSI. Deze certificering is een belangrijke stap voor Fedecom en voor COM-keur. Met het ISO 27001 certificaat wordt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie van aangesloten keurbedrijven en uitgevoerde keuringen geborgd in het COM-keur registratiesysteem.

Sinds enkele jaren werkt COM-keur met een digitaal keurregistratiesyteem om keurprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Alle gegevens met betrekking tot het keurproces staan in dit systeem en vertegenwoordigen een enorme waarde. Het is van groot belang dat de veiligheid en integriteit van deze gegevens te allen tijde gewaarborgd is en blijft. Met het ISO 27001 certificaat zijn Fedecom en haar leden ervan verzekerd dat bedrijfsinformatie en informatie over keuringen goed beveiligd is, op ieder moment beschikbaar is en dat er geen mutaties van buitenaf plaatsvinden.

Jelle Bartlema, branchemanager van Fedecom, over het voordeel van ISO 27001 voor COM-keur bedrijven, keuringen en klanten: “Door deze certificering tonen we richting de COM-keur bedrijven en hun klanten aan dat wij als brancheorganisatie een veilige keurregistratieomgeving bieden waarin betrouwbare en actuele informatie optimaal geborgd en beschikbaar is. Geen overbodige luxe in dit digitale tijdperk. Hiermee zijn we in Nederland ook de eerste brancheorganisatie met keuringsactiviteiten die een dergelijke certificering behaald heeft. Een feit waarop we echt trots mogen zijn!”

Adviesrol Kader

Kader, bureau voor kwaliteitszorg, b.v. begeleidde Fedecom naar de ISO 27001 certificering van COM-keur en ondersteunde Fedecom bij de opzet en implementatie van het managementsysteem voor informatiebeveiliging. Met het ISO 27001 certificaat toont Fedecom aan dat zij de (interne) processen en de informatie die daarbij verwerkt wordt, beheerst en dat gevoelige gegevens beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Dit biedt zekerheid voor alle aangesloten leden en hun klanten.

Nanko van Dijk, directeur advies Kader: “Bij het opzetten van een systeem waarmee kan worden voldaan aan de eisen van ISO 27001 hanteert Kader altijd een procesgerichte aanpak. Hiermee kijken wij vooral naar de belangrijkste risico’s die ontstaan in het primaire bedrijfsproces rondom medewerkers en fysieke informatiestromen en niet zo zeer naar technische systeem-gerelateerde risico’s. Bij de beheersing van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging vormen mensen veelal de zwakste schakel. Daarom zijn organisatorische maatregelen minstens zo belangrijk als de inrichting van de ICT infrastructuur.”

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten