Met (land)bouwvoertuigen én bestuurders naar Den Haag

Fedecom heeft op 14 december jl. voorafgaand aan het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid, samen met 7 brancheorganisaties Kamerleden een petitie aangeboden met de kernboodschap een kentekenplicht voor alle (land)bouwvoertuigen op de openbare weg.

Het aanbieden van de petitie werd ondersteund door de aanwezigheid van 3 trekkers, een graafmachine én een speed pedelec op de Hofplaats. Dit om de Kamerladen de onlogica te tonen van de kentekenplicht voor de speed pedelec ten op zicht van (nog) geen registratie en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen.

In het Algemeen Overleg dat deze middag volgde onderstreepte de minister van Verkeer en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, het belang dat de regering stelt in verkeersveiligheid. Nederland dient tempo te maken om de Europese richtlijn betreffende apk voor snelle trekkers uit te voeren nu de Europese Commissie Nederland in gebreke heeft gesteld én er mogelijk een dure infractieprocedure volgt.

Zij kondigde aan met een gewijzigd, ten opzicht van de eerder verworpen, wetvoorstel te komen. Zij onderkende het belang van goede wetgeving om de veiligheid van (land)bouwverkeer te waarborgen, wel met oog voor minimale administratieve lasten. De standpunten van de diverse stakeholders zijn haar bekend en zij wil samen met de stakeholders tot een gedragen wetsvoorstel komen.

De 8 brancheorganisaties die de petitie aanboden zijn CUMELA Nederland, Fedecom, Bouwend Nederland, BMWT, TLN, evofenedex, RAI Vereniging en Fehac.

Voor nadere informatie neem contact op met Theo Vulink vulink@fedecom.nl

Please follow and like us:
RSS