Nieuws

Mei vol met ledenbijeenkomsten – wees erbij!

fedecom

De maand mei staat ruim in het teken van enkele ledenbijeenkomsten van de diverse afdelingen van Fedecom:

Dinsdag 13 mei – Veehouderijtechniek

– Ledenbijeenkomst rond ‘duurzaamheid’. Voor dit thema is gekozen omdat we merkten dat onze leden vragen hadden over de toekomstkansen van de mechanisatie en techniek in de (melk)veehouderijsector. (zie https://fedecom.nl/nieuws/14-veehouderijtechniek/241-ledenvergadering-veehouderijtechniek-13-mei-2014)

Dinsdag 13 mei – Tuinbouwtechniek

– Ledenbijeenkomst bij Certhon BV in Poeldijk. Naast een bedrijfspresentatie worden twee thema’s behandeld: 1) Onderhoudscontracten & dealernetwerk en 2) Waardecreatie voor netwerkorganisaties/branches. Ook wordt ingegaan op de stand van zaken rondom de samenwerking tussen Fedecom en de AVAG en volgt de laatste info rondom de vakbeurs Greentech.

Donderdag 15 mei – Groentechniek

– Ledenbijeenkomst bij IPC Groen Ruimte in Arnhem. Naast de update rondom een aantal relevante dossiers is het centrale thema van de middag Duurzaam Inkopen waarbij Wim van Ginkel van de Koninklijke Ginkel Groep als gastspreker optreedt. De bijeenkomst wordt afgesloten met een bedrijfspresentatie en rondleiding bij IPC Groene Ruimte.

Maandag 19 en 26 mei – Landbouwtechniek

– De eerste editie in Zwartsluis is bedoeld voor de noordelijke helft van Nederland; de tweede bijeenkomst in Oosterhout is voor zuidelijk Nederland. Met deskundige sprekers wordt een bijzonder interessant en informatief programma geboden. Naast de reguliere zaken is er speciale aandacht voor drie onderwerpen: 1) Hoe staat de financiële performance/rentabiliteit van bedrijven in onze sector er voor? 2) Richting een Erkend Duurzaam programma voor de Fedecomleden 3) Stand van zaken rondom het speerpunt Opleiden en Trainen.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten