Mededelingen Ledenraad Fedecom

De ledenraad van Fedecom heeft in de vergadering van mei een aantal belangrijke beslissingen genomen.

Jaarrekeningen
De jaarrekeningen van Fedecom en haar deelnemingen zijn goedgekeurd. De zakelijke activiteiten van Fedecom die zijn ondergebracht in deelnemingen (bijv. Beurs B.V.’s en Keur B.V.), doen het goed. De vereniging Fedecom heeft afgelopen jaar fors geïnvesteerd in Opleidingen, m.n. nieuwe leermiddelen en het TIM-platform. Het ledenaantal is in 2018 met 3 toegenomen tot 970, waardoor de contributie-gelden licht zijn toegenomen.
Opleidingen
De Ledenraad beoordeelt de initiatieven op opleidingenvlak positief, maar houdt natuurlijk de vinger aan de pols en merkt op dat TIM een begrip begint te worden bij de scholen. Er is nog een flinke communicatie-inspanning naar de leden nodig is. De grootste uitdaging is om in samenwerking met de scholen de nieuwste kennis en vaardigheden van leerlingen en trainers te ontwikkelen. Het is verheugend te merken dat de het aantal leerlingen in de TIM-opleidingen geleidelijk toeneemt. De ledenraad heeft een aanvullende investering voor SKILLS-wedstrijden (om TIM-Toppers te profileren) en marketing, specifiek voor opleiding Melkwinningstechniek van €55.000 goedgekeurd.
Vakbeurzen
Na het succes van ATH 2018 kondigen de GTH 2019 en Agrotechniek Assen 2019 zich alweer aan. De aanmeldingen van exposanten verloopt voorspoedig en het beloven (wederom) aantrekkelijke exposities te worden. De ledenraad heeft zich gebogen over de contouren van het toekomstige beurzenbeleid. Een aanzet is gemaakt voor een visie waarin de nationale beurzen verbreed worden met toeleveranciers en dienstverleners, zodat het een daadwerkelijk platform van “Alles Wat Boeren Boeit” wordt. Ook wordt nagedacht over een koppeling van een nationale event en enkele regionale beurzen. Cruciaal is moment/de periode en de locatie van beurzen (bereikbaarheid, voorzieningen, kosten). Na verdere gesprekken komt het beurzenbeleid in het najaar opnieuw op de ledenraadsagenda terug.
Nieuwe en vertrekkende ledenraadsleden
Nieuw toegetreden tot de ledenraad zijn Jack Thibaudier (Homburg) en Stans van de Wetering (Mechan Groep) als opvolgers van resp. Peter Millenaar en Allard Martinet. Daarnaast heeft Karel Heijink op de ledenraadsvergadering na jarenlange trouwe dienst met constructieve inzet afscheid genomen. Dit laatste brengt ons tot een hartstochtelijke oproep van voorzitter Erwin Ros aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuurlijke functie in Fedecom. Fedecom zoekt bestuurders en werkgroepleden met nuchter (boeren)verstand op alle fronten. In de ledenraad is de functie vooral vinger aan de pols en kritisch toezicht houden, zodat het bestuur en de directie scherp blijven om de mooie vereniging verder te laten bloeien.

Please follow and like us:
RSS