Veehouderijtechniek

MDV- hoorzittingen 2017: klimaatlat inclusief energie krijgt speciale aandacht in herziening

Per 1 januari 2018 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema MDV 11. In de certificatieschema’s worden de aanvullende besluiten uit 2017 en praktijkinbreng vanuit de schriftelijke ronde verwerkt. Daarnaast staan er voor 2017 een aantal aandachtpunten op de herzieningslijst. Onder andere worden extra maatregelen op de Klimaatlat aangevuld met als doel uitstoot van broeikasgassen uit de stal te verminderen. Daarnaast zijn ook de bestaande energiemaatregelen geëvalueerd. Wij staan open voor onderbouwde ideeën en initiatieven op dit gebied.

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het concept certificatieschema MDV 12. De input van deze inspraakrondes wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food dierlijk bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

  • Wanneer: 4 hoorzittingen op donderdag 28 september
  • 10.00 uur – 11.30 uur        Konijnen en pluimvee (eenden, kalkoenen, legkippen en vleeskuikens)
  • 11.30 uur – 13.00 uur        Varkens
  • 13.45 uur – 15.15 uur        Melkgeiten en melkvee (rund)
  • 15.15 uur – 16.15 uur        Vleesvee (rund) en vleeskalveren
  • Locatie: Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan tot 13 september 2017 via de website van maatlat duurzame veehouderij.

 

Please follow and like us:
RSS