Nieuws

Markttoezicht landbouwmachines door inspectie SZW

fedecom

De inspectie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil dat werknemers in Nederland erop kunnen vertrouwen dat de landbouwmachines veilig zijn. Dit blijkt echter in veel gevallen tekort te schieten. De inspectie SWZ concludeert naar aanleiding van een recente expertmeeting dat er (veel) te weinig kennis is van regelgeving en normen bij de toeleverende industrie én de gebruikers rondom veilig en gezond werken met landbouwmachines.

Risico van landbouwmachines

In Nederland houdt de Inspectie SZW het markttoezicht op een aantal productgroepen voor professioneel gebruik. Ze voert op basis van gerichte risicoanalyses controles uit, Landbouwmachines zijn risicovolle producten. De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor (landbouw)machines staan vermeld in de Europese richtlijn 2006/42/EG, ook wel ‘machinerichtlijn’ genoemd.

Met marktpartijen risico’s verkennen

De inspectie werkt verder aan een risicoanalyse voor markttoezicht. Hierbij maakt ze graag gebruik van de kennis en ervaring van de marktpartijen, van gebruikers, fabrikanten en leveranciers. Het is de uitdaging om samen te verkennen waar nieuwe vormen van toezicht wenselijk zijn om veilig werken te waarborgen.

Risico’s in de praktijk

Specifieke thema’s betreffen het toepassen van wet- en regelgeving in de praktijk. Risico’s kleven met name aan maatwerkproducten van de dealer of bij gebruikers die na de aanschaf aanpassingen doen aan de machine. Risicovoorbeelden zijn dan bijvoorbeeld de demontage van ‘onhandige’ beschermkappen, de combinatie trekker en aangekoppelde werktuig/aanhanger en het beschikken over een goede koppeling en de juiste remmen.

Resultaten expertsessie

Veilig werken met landbouwmachines verdient extra aandacht van zowel fabrikanten/leveranciers, afnemers als inspectie. De fabrikanten en/of leveranciers:

 • testen hun machines in alle denkbare voorkomende gebruikssituaties;
 • hebben alle risico’s beoordeeld en nemen op basis hiervan passende maatregelen;
 • maken gebruikers bewust van de arbeidsrisico’s en geven duidelijke gebruikersinstructies;
 • maken ergonomisch ontworpen producten, die comfortabel zijn en bedieningsgemak bieden.

De afnemers:

 • formuleren hun gebruikseisen en -wensen nauwkeurig en kopen de juiste machines;
 • geven duidelijke werkinstructies aan hun personeel;
 • houden toezicht op het juist gebruik van de machine;
 • zorgen voor een goede staat van onderhoud van hun machines;
 • zien erop toe dat werknemers niet te lang werken met de machines.

De inspectie:

 • is zichtbaar voor de landbouwsector, bijvoorbeeld op belangrijke landbouwbeurzen;
 • geeft voorlichting over de Europese veiligheids- en gezondheidseisen aan machines.

COMKeur, het (machine)veiligheidskeurmerk van Fedecom

Al 15 jaar lang is COMkeur het keurmerk voor veilige machines, ook landbouwmachines. Via een door de Arbeidsinspectie (SZW) erkende keursystematiek worden machines aan een grondige keuring onderworpen, specifiek gericht op een veilige werking en het voldoen aan geldende normen en regelgeving Ruim 160 VCA-CUVM gecertificeerde keurbedrijven voeren met gecertificeerde keurmeesters de keuringen uit. Kijk voor meer informatie op: www.comkeur.nl.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten