Nieuws

Maaimachines moeten trillingstechnisch worden verbeterd

fedecom

Op de afgelopen GroenTechniek Holland beurs in Biddinghuizen zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar lichaamstrillingen op zelfrijdende maaimachines. Centrale vraag was: zijn de technische ontwikkelingen van de afgelopen zeven jaar aan zelfrijdende maaimachines zódanig dat er nu een volledige werkdag mee kan worden gemaaid? Het onderzoek is gedaan op initiatief van Branchevereniging VHG en de vakbonden FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen. Fedecom heeft haar medewerking aan het onderzoek verleend. De onderzoeksvraag kon onderzoeker Huub Oude Vrielink van ErgoLab nog niet volmondig met ‘ja’ beantwoorden. “Qua blootstelling aan trillingen is er vergeleken met het onderzoek uit 2006 niet veel veranderd. Om gezond te kunnen werken, moeten maaimachines trillingstechnisch nog verder worden verbeterd. Er is wel verbetering gemeten: als de chauffeurs het maaiwerk rustig en beheerst uitvoeren, wordt een aanzienlijke vermindering van de blootstelling aan trillingen bereikt. Ook blijkt dat de maaimachines van tegenwoordig betere luchtgeveerde stoelen hebben, die voor een goede demping zorgen.”

Verschillende maaisnelheden

Drie machinisten met verschillend lichaamsgewicht hebben voor dit onderzoek verschillende testopdrachten met cirkelmaaimachines uitgevoerd op locatie, met onder andere verschillende maaisnelheden. De maaimachines waren voorzien van sensoren om de trillingen te meten. Voor het onderzoek hebben de machinisten een dagboek bijgehouden van hun werkzaamheden. Branchevereniging VHG en de vakbonden hebben dit onderzoek uit laten voeren om te achterhalen of de zelfrijdende maaimachines die in de groenvoorziening worden gebruikt tegenwoordig minder trillingsbelasting veroorzaken dan voorheen. Op basis van een trillingsonderzoek uit 2005/2006 geldt er een Europese richtlijn die grenzen stelt aan de maximale dosis trillingen waaraan een medewerker per dag mag blootstaan. De groenvoorzieningsbranche ziet deze norm graag verruimd, maar wil tegelijkertijd de gezondheid van haar werknemers beschermen en zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden.

Leveranciers

In oktober bespreken de partijen de onderzoeksresultaten en wordt overleg gevoerd met de commissie die zich bezighoudt met de Arbocatalogus Hoveniers & Groenvoorzieners. Ook Fedecom zal vanuit de leverancierskant verder betrokken blijven bij dit onderzoek en de eventuele vervolgstappen die er uit naar voren komen. Want hoewel de blootstelling aan trillingen licht is verbeterd, liggen er nog wel kansen voor leveranciers om de machines verder te ontwikkelen.  

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten