Nieuws

LTO Nederland en Fedecom presenteren checklist onderhoud melkmachines

fedecom

Fedecom en LTO Nederland presenteren vandaag een gezamenlijke checklist die melkveehouders, dealers en fabrikanten kunnen gebruiken bij het afsluiten van een contract voor het onderhoud van (automatische) melksystemen. De checklist is bedoeld om te komen tot onderhouds- cq. servicecontracten die duidelijk en transparant zijn en die aansluiten bij de wensen van de koper.

Bij zowel LTO als Fedecom (de brancheorganisatie voor fabrikanten, importeurs en dealers in productietechniek voor agri&food) bestaat de indruk, dat in de praktijk soms te weinig aandacht is voor een juiste invulling van het contract. Dat kan leiden tot misverstanden met soms grote gevolgen. De melkmachine, en zeker het Automatische Melk Systeem, moet continu zonder problemen draaien. Met de nieuwe checklist,  opgesteld door Wageningen UR Livestock Research, hopen Fedecom en LTO dat te voorkomen.

Voor het opstellen van de checklist is gebruik gemaakt van de ervaringen en kennis van melkveehouders, dealers en fabrikanten. Hiervoor hebben LTO en Fedecom het afgelopen voorjaar workshops gehouden. Wageningen UR Livestock Research heeft in opdracht van beide brancheorganisaties de workshops geleid. De resultaten van de workshops vormen de basis voor de checklist. Er zijn twee versies van de checklist: één voor melkrobots en één voor traditionele melkinstallaties.

Melken is een proces waar techniek het menselijk handelen meer en meer overneemt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elektronica, sensoren en software. Bij een technische storing of een probleem met de melkinstallatie moet de melkveehouder kunnen vertrouwen op een snel en deugdelijk herstel. Een eventuele storing kan grote invloed hebben op melkproductie en –kwaliteit, alsook diergezondheid en –welzijn. Goed en tijdig onderhoud van melkinstallaties is een basisvoorwaarde voor het melkveebedrijf. Daarom is het van groot belang dat melkveehouders en leveranciers vooraf heldere afspraken maken over het onderhoud, zodat men later niet voor verrassingen komt te staan. LTO en Fedecom hopen met de checklist hier een bijdrage aan te leveren.

De checklist is beschikbaar voor de leden van de regionale LTO-organisaties (LTO Noord, ZLTO en LLTB) en Fedecom. Komend najaar zal LTO op ledenavonden de checklist presenteren.

Het onderzoek is mede gefinancierd door het Melkveefonds van LTO Nederland en Wageningen UR.
Datum: 23 juni 2014
Informatie:    Jos de Kleine (LTO, 06 51684669), Theo Vulink (Fedecom , 06 51803923), Harm Wemmenhove (Wageningen
UR 06 53712388.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten