Nieuws

LTO, CUMELA en Fedecom adviseren eenvoudige kentekenplicht voor nieuwe landbouwvoertuigen

fedecom

LTO Nederland, CUMELA Nederland en Fedecom hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) een gezamenlijk advies gepresenteerd voor de invoering van een kentekenplicht voor nieuwe landbouwvoertuigen. De organisaties pleiten voor de invoering een simpele en goedkope systematiek.

Kernpunt van het advies van de drie organisaties is dat nieuwe landbouwvoertuigen, die gebruik maken van de openbare weg, worden gekentekend als ze gebruik willen maken van de mogelijkheid om 40 km per uur te rijden. De organisaties dringen er daarom op aan om, gekoppeld aan de kentekening, de RVV-snelheid voor landbouwvoertuigen naar 40 km te verhogen. Ze benadrukken dat de kentekensystematiek voor landbouwvoertuigen eenvoudig moet zijn, dus tegen lage kosten en met zo weinig mogelijk administratieve lasten.

LTO Nederland, CUMELA Nederland en Fedecom komen zelf met voorstellen om uitwerking te geven aan de motie Kuiken. Daarin sprak de Tweede Kamer vorig jaar in meerderheid uit dat een vorm van kentekening zou moeten worden ingevoerd. Minister Schultz van Haegen zal waarschijnlijk binnenkort hierover een brief naar de Kamer sturen.

De organisaties stellen voor dat in gebruik zijnde voertuigen en machines, die constructie-technisch 40 km per uur kunnen rijden, ook een kenteken kunnen verkrijgen en dan 40 km per uur mogen rijden op de openbare weg. Het voorstel is om geen kentekenplicht in te voeren voor bestaande voertuigen met een maximum snelheid van 25 km per uur en voor voertuigen die niet of nauwelijks op de openbare weg komen. In het voorstel worden alle voertuigen voorzien van een uiterlijk kenmerk 25 km of 40 km, afhankelijk van hun constructietechniek. Met dit voorstel scheppen de organisaties duidelijkheid aan ondernemers, bestuurders van landbouwvoertuigen, weggebruikers én handhavers.

Aanvullend op het advies aan minister Schultz van Haegen zetten de drie organisaties zich gezamenlijk in voor een integrale benadering van de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen. Dit betreft communicatie en voorlichting, het ontwikkelen van een privaat systeem voor het certificeren van voertuigen en afleveringsvoorwaarden voor nieuwe trekkers en landbouwvoertuigen/machines zodat ze bij aflevering voldoen aan de wettelijke eisen m.b.t. verkeersveiligheid.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten