Nieuws

Lesmateriaal MBO: gedeelde verantwoordelijkheid bedrijfsleven en onderwijs

Al bijna een jaar lang is Loes Meijboom van ACOLE Productions B.V. projectleider van verschillende werkgroepen om lesmateriaal te maken voor MBO-opleidingen in opdracht van Fedecom. Haar taak? Het onderwijs en het bedrijfsleven bij elkaar brengen om theoretisch lesmateriaal, passend bij de praktijk, te ontwikkelen. Zij zorgt ervoor dat docenten en fabrikanten bronmateriaal aanleveren. ACOLE coördineert de activiteiten, redigeert de lesstof en geeft deze vorm.

De vraag naar praktijkgericht onderwijsmateriaal is groeiende. Fedecom wil concreet invulling geven aan deze vraag. Met Loes als projectleider, onder andere voor de opleiding Mobiele Werktuigen, de keuzedelen Tuin- en Parktechniek, Monteur Intern Transport en het keuzedeel service en onderhoud aan Melkwinningsinstallaties, is er flink vooruitgang geboekt. “Door de werkgroepen krijgen we de garantie dat het lesmateriaal binnen het onderwijs praktisch uitvoerbaar is terwijl het tegelijkertijd aansluit op de wensen van het bedrijfsleven,” legt Loes uit.

Hoe maak je volgens Loes goed lesmateriaal?
“Het draait erom goed opgeleide mensen af te leveren in het bedrijfsleven. Het gaat over praktisch onderwijs, dus moet leren ook leuk zijn, op een aansprekende manier. ACOLE Productions B.V. maakt lesboeken en E-Learning modules. Maar ook blended learning, boeken waarin onder andere met QR-codes digitale media kunnen worden opgevraagd. Met een QR-code downloaden leerlingen een filmpje op hun telefoon waarin bijvoorbeeld een praktische uitleg over een machine wordt gegeven. Dit past helemaal bij de interactieve belevingswereld van jongeren”.

Nieuw schooljaar, nieuw lesmateriaal
Loes geniet van haar werk; iedereen is enthousiast en helpt mee. “Dit soort grote ontwikkeltrajecten neemt veel tijd in beslag en het kan voor sommige delen wel een jaar duren voordat er concreet lesmateriaal bestaat. Voor de genoemde opleidingen is een aantal lesboeken nu bijna klaar. Binnenkort worden deze in productie genomen. Het komende schooljaar, dus vanaf september, zal er in het MBO met het nieuwe materiaal gewerkt worden”.

Wat zijn Loes’ taken als projectleider van de werkgroepen?
“Ik moedig leden aan en ondersteun hen waar nodig. Met enthousiasme en een actieve rol van iedereen komt het beste lesmateriaal tot stand. Dat lukt elke keer weer!” Best een verantwoordelijke taak dus. “Fedecom heeft het tekort aan passend lesmateriaal vorig jaar opgepakt door overleg te plegen met de ROC’s. Besloten is gezamenlijk, onderwijs en bedrijven, daar waar nodig, nieuw lesmateriaal te ontwikkelen. Fedecom is verantwoordelijk voor het actueel houden van het lesmateriaal,” licht Loes toe.

MBO a man’s world?
Binnenkort worden nieuwe werkgroepen samengesteld. Fedecom benadert scholen en ook het bedrijfsleven is uitgenodigd inhoudelijke input te geven. Zo’n werkgroep is zeker een ‘man’s world?’ “Best wel!” antwoordt Loes, “Ik werk bijna uitsluitend met mannen. Na al die tijd ben ik ‘one of the guys’ geworden en dat geeft me het gevoel dat mijn aandeel gewaardeerd wordt!”

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten