Leermiddelen ontwikkelen met hulp andere branches

Waar een ‘toevallige’ ontmoeting al niet toe kan leiden. Rick Zeeman, manageropleidingen van SVOB, het opleidingsinstituut  van VACO ( Bedrijfstakorganisatie voor de banden– en wielenbranche) hoorde op een Fedecom-bijeenkomst, vorig jaar, van de opleiding Monteur Mobiel Intern Transport (MMIT, niv. 3+4). Voor een Manager Opleidingen koren op de molen! Want hoe is het onderdeel “banden en wielen” in deze opleiding verwerkt? Hoe ziet de lesstof eruit en is dat lesmateriaal echt wel goed afgestemd op de praktijk?

Genoeg reden dus om een samenwerking te onderzoeken en te zien in hoeverre de lesstof over heftruckbanden  van de opleiding MMIT ook daadwerkelijk is gericht op de doelgroep: de industrie en het mobiele transport. Rick heeft de al aanwezige lesstof onderzocht en in de werkgroep meegedacht om te komen tot lesmateriaal dat naadloos aansluit op de behoeften van de monteurs in opleiding. Het doel: goed geïnformeerde monteurs die hun werkzaamheden, op elk gebied, dus ook op dat van heftruckbanden en wielen, tot in de puntjes beheersen.

Fedecom en VACO bedienen in enkele gevallen leden die binnen beide branches actief zijn. Er zijn duidelijke raakvlakken die een noodzaak tot samenwerking voortdurend benadrukken. Is dat iets wat schuurt of wringt? “In geen geval! Ik denk dat samenwerkingen, op welke manier dan ook, zinvol zijn om elkaar te versterken. Als je in dit geval een vakopleiding aanbiedt dan moet je alle modules voorzien van correcte en actuele leermiddelen. Doe het goed en volledig”, zo vindt Rick.

Meedenken over lesmateriaal op maat
Het meedenken over het lesmateriaal is een eerste stap die door SVOB  samen met Fedecom Academy is genomen. Er is ook tussen SVOB en docenten van Aeres contact en er wordt flink wat informatie uitgewisseld. En een volgende stap? “Dat bestaat uit het daadwerkelijk concretiseren van de lesstof. We weten nu dat we elkaar aanvullen en dat de samenwerking goed verloopt, dus is de volgende etappe het maken van het lesmateriaal over banden binnen de opleiding MMIT”, meldt Rick. Uiteraard wordt de sector Industriebanden van VACO uitvoerig gehoord en geïnformeerd. Alleen zo kan er informatie, dus lesstof, worden aangereikt waar de hele sector achter staat.

Professionele partners voor onderwijsprogramma
De banden- en wielenbranche is een dynamische omgeving waarin bedrijven zich willen onderscheiden met vakmanschap, goed werkgeverschap en duurzaam ondernemerschap. VACO en SVOB zorgen voor de kennisoverdracht, ondersteuning en randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. Zondermeer herkenbare activiteiten voor leden van Fedecom. Vandaar dat Fedecom steeds opnieuw professionele partners uitnodigt onderwijsprogramma’s voor de branche vorm te geven, mee te denken en zodanig in te richten dat deze voldoen aan de hoge eisen van de leden.  Ook in 2018 zal Fedecom Academy ‘Vakmanschap = een leven lang leren’ blijven vertalen naar concreet- en praktisch vakonderwijs.

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS