Ledenvergadering Veehouderijtechniek op 8 april in het teken van ‘kennis en competenties’

fedecom

Gaat de witte motor van Nederland haperen omdat kennisuitwisseling en competentie-ontwikkeling in de onderwijs- en onderzoeksorganisaties te traag is? Op 8 april 2015 vindt de ledenbijeenkomst van de Afdeling Veehouderijtechniek van Fedecom plaats. Leden worden van harte uitgenodigd om mee te praten en te denken over het centrale onderwerp van de bijeenkomst “Kennis en competenties”. Daarnaast komen ook de afdelingseigen onderwerpen aan de orde, zoals het KOM, Fedecom Academy, energiebesparing in de melkwinning, etc.

De bijeenkomst vindt in het kader van het thema “kennis” plaats op CAH Vilentum te Dronten. Uiteraard staat een bezichtiging van de moderne, nieuwe stal ook op het programma.

Kennis en competenties
Meer en meer merken we dat de veranderingen, en dan vooral de technische veranderingen, razendsnel gaan. Smart Dairy Farming, precisielandbouw en BIG DATA zijn termen die ons om de oren vliegen. Maar hoe houden wij al deze ontwikkelingen bij… en nog belangrijker: hoe kunnen de bedrijven in de branche de klanten en afnemers met de nieuwe vindingen nog beter bedienen. Eén van de allergrootste succesfactoren voor bedrijven in onze branche is hoe we voorop blijven lopen met technische verbeteringen en vernieuwingen. Dan is cruciaal hoe de kennisontwikkeling en kennisdoorstroming in de branche en in de bedrijven is georganiseerd. Van directie tot monteurs in de werkplaats, en van ontwikkelaars in de labs tot op de stalvloer bij de boer. Leden van Fedecom lopen er tegenaan dat de aanwas van nieuw talent (te) gering is en dat de kennisontwikkeling op de noodzakelijke kritische kennisterreinen voor de toekomst te mager is. Daar komt ook nog bij dat de reguliere opleidingen en de na- en bijscholing van medewerkers vaak kwalitatief te kort schiet om de competenties op een hoger peil te brengen.

Ernest van den Boezem, coördinator van het Kenniscentrum van de Hogeschool in Dronten en Raymond Sweers, kersverse directeur van Fedecom Academy, nemen ons aan de hand van een presentatie mee in de snel veranderende wereld en de rol van kennisuitwisseling en competentie-ontwikkeling in Nederland. Er is volop gelegenheid voor vragen en discussie over deze interessante onderwerpen.

Overige onderwerpen
Naast het thema van de middag is er volop ruimte voor de dagelijkse onderwerpen waar het afdelingsbestuur zich mee bezighoudt. Zo hopen wij op de ledenvergadering meer duidelijkheid te kunnen geven over de initiatieven van Fedecom rond  onderhoudscontracten van automatische melksystemen. Aanmelden Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Fedecom secretariaat. Leden van Fedecom kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@fedecom.nl.

Wij rekenen op uw komst en hopen op levendige discussies!

Please follow and like us:
RSS