Ledenvergadering Veehouderijtechniek in teken van duurzaamheid

fedecom

Op 13 mei 2014 wordt een bijeenkomst voor de leden van de Afdeling Veehouderijtechniek van Fedecom georganiseerd rond het thema ‘duurzaamheid’. Voor dit thema is gekozen omdat we merkten dat onze leden vragen hadden over de toekomstkansen van de mechanisatie en techniek in de (melk)veehouderijsector.

Duurzame toekomst

Blijven er koeien in de wei? Gaat bij afschaffing van de quotering de melkproductie echt met tientallen procenten omhoog? Welke rem zetten de mineralenstromen op deze uitbreiding? Hoe kunnen we energiezuiniger omspringen met de melkproductie? Wat betekent dit alles voor de leveranciers van technische hulpmiddelen en hoe kunnen wij de boer en de samenleving vooruit helpen?

Ronald Luijkx, Manager Innovatie en Duurzaamheid bij FrieslandCampina

, neemt ons aan de hand van een presentatie mee naar een duurzame toekomst van de melkveehouderij in Nederland. Daarnaast proberen wij het thema ook vanuit de invalshoek van de intensieve veehouderij te benaderen. Er is volop gelegenheid voor vragen en discussie over dit interessante onderwerp.

Overige onderwerpen

Naast het thema van de middag is er volop ruimte voor de dagelijkse onderwerpen waar het afdelingsbestuur zich mee bezighoudt. Zo hopen wij op de ledenvergadering meer duidelijkheid te kunnen geven over de Fedecom-initiatieven rondom de onderhoudscontracten automatische melksystemen.

Aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Fedecomsecretariaat. Leden van Fedecom kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden door een e-mail te sturen naar secretariaat@fedecom.nl

Please follow and like us:
RSS