Ledenbijeenkomst Veehouderijtechniek: ‘Voor electra-neutrale melk’

Op 13 mei j.l. stond de ledenbijeenkomst van de afdeling Veehouderijtechniek in het teken van energieverbruik. Besparing en opwekking bieden de sector kansen.

Electra-neutrale melk

“De melkveehouderij kan de groei van de melkproductie bij het loslaten van de melkquota realiseren, wanneer tegelijk het energieverbruik drastisch wordt verminderd en eigen energie wordt opgewekt. Dat zei Ronald Luijkx, innovatiemanager van FrieslandCampina op de ledenbijeenkomst van de afdeling veehouderijtechniek. Het zuivelconcern heeft in haar beleid de zorg voor duurzaamheid in de strategie vastgesteld. Daarbij worden de melkveehouders als actieve partners intensief betrokken.

Besparing op energie

Eén van de grootste vraagstukken naast weidegang is het energieverbruik. Dit leidt namelijk tot een CO₂-uitstoot die niet voldoet aan de emissieafspraken op internationaal terrein. Er is een inventarisatie gemaakt op melkveebedrijven. Daaruit blijkt dat vermindering van het energieverbruik met ca. 20% door gerichte maatregelen en aanpak mogelijk is. Ongeveer de helft van de verbruikte energie op melkveebedrijven is immers elektriciteit.

Opwekking van energie

Naast besparing is opwekking nodig, bijvoorbeeld met zonnepanelen. De uitdaging is om eenvoudige en niet-kostbare maatregelen te nemen; die kans is groot, want de spreiding in energieverbruik tussen veehouders is groot. In samenwerkingsverband heeft FrieslandCampina tools ontwikkeld die veehouders helpen het energieverbruik in kaart te brengen en terug te dringen. De eerste ervaringen zijn positief. Een bottleneck is dat veehouders de focus meer op productiegroei dan op energiebesparing hebben. FrieslandCampina zoekt partners, ook bij leden van Fedecom, om veehouders te helpen.

Leden: kansen versus kosten

Voorlopige conclusie van de aanwezige leden: er liggen zeker mogelijkheden. Het zal afhangen van de kosten voor veehouders om het energiegebruik terug te dringen. Het bewustzijn groeit. Het afdelingsbestuur gaat onderzoeken hoe Fedecom een bijdrage aan dit ketenvraagstuk kan leveren.

Onderhoudscontracten melksystemen

De leden namen met instemming kennis van de discussie met LTO over de onderhouds- cq. servicecontracten van (automatische) melksystemen. Er is met medewerking van onafhankelijke WUR-deskundigheid een checklist ontwikkeld voor gebruikers van melksystemen. Daarmee krijgt de gebruiker eenvoudig en transparant inzicht in de keuzemogelijkheden en criteria die hij zelf wil hanteren. Verwacht wordt dat de checklist deze zomer nog geïntroduceerd wordt.

Stalinrichting – enquête afzetontwikkeling

Voor de stalinrichting is een enquête in voorbereiding die inzicht verschaft in de afzetontwikkelingen van relevante inrichtingsinstallaties. De resultaten van de overige speerpunten (opleidingen, internationalisatie) zal het afdelingsbestuur in het tweede deel van het jaar terugkoppelen en bespreken.

Please follow and like us:
RSS