Nieuws

Ledenbijeenkomst Tuinbouwtechniek: “Samenwerking meerwaarde”

Op 13 mei j.l. stond de ledenbijeenkomst van de afdeling Tuinbouwtechniek. Gastheer Certhon BV uit Poeldijk bood veel inspiratie tot bespiegeling op de sector.

Gastbedrijf Certhon: “Bundeling van expertise”

Hein van der Sande, samen met drie broers directie-eigenaar van Certhon, zoomde in op hun integratie van twee bedrijven onder één dak. Kas- en technische installaties vormen onlosmakelijk één geheel, wat qua kennis- en expertisebundeling veel voordeel heeft: optimalisatie van het project en de logistiek, besparing van tijd en geld. “Het waarborgt een uitgekiend eindproduct, zeker bij turnkey-projecten.” Certhon is echter ook inzetbaar bij deeltrajecten, zoals de bouw van een kas of vernieuwing van een verwarmingsinstallatie. (Zie voor meer info over Certhon ook onderaan de pagina)

Discussiepunten:

Naar aanleiding van dit bezoek werden de volgende zaken besproken en conclusies getrokken:

 • belang van gezamenlijk nationale belangen (innovatie en internationale uitvoering)
 • kritische omvang is vereist alsook investeren in klant-leverancierverhoudingen;
 • risicobeheersing betekent o.a. beschikken over juridische expertise als ook het waarborgen van (financiële) zekerheden en scherp oog houden op procedurele afspraken, interpretatie- en cultuurverschillen.

Ondernemingsondersteuning vanuit KvK voor Agri&Food

Vervolgens sprak de heer Bon Uijting, senior adviseur Ondernemersondersteuning van de Kamer van Koophandel (KvK). Hij vertelde over de support die de KvK biedt op basis van collectiviteit, in samenwerking met ondernemersnetwerken of via clusters. Bijvoorbeeld rond de thema´s ‘internationale business’ en ‘samenwerken’ waaronder het bouwen van consortia. Voor Agri&Food beogen we gezamenlijk activiteiten te ontplooien ten dienste van het methodisch ontwikkelen van competenties om met ambitie te ondernemen. Op woensdag 25 juni a.s. wordt een kick-off georganiseerd, met als optie een masterclass ambitieus ondernemen/samenwerken na de zomer. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat .

Van onderhoudscontracten naar ‘service totaal plan’

Hans Quint, directeur Abemec Veghel, deelt hun ontwikkeling van het zogenaamde ‘service totaal plan’. In het belang van continuïteit en de vertrouwenrelatie klant-leverancier heeft Abemec vanaf 2009 het ‘service totaal plan’ ontwikkeld. Dit plan omvat voor klanten onderhoudscontracten, financiering en verzekering.

 • Onderhoudscontracten waarborgen machine-inzet in het seizoen én een efficiënte werkplaatsbezetting.
 • Financiering, omdat momenteel 70% van de kapitaalgoederen als tractoren/oogstmachines en 30% van machines/werktuigen met een waarde van meer dan 10.000 euro worden gefinancierd.
 • Verzekeringen completeren het ‘service totaal plan’.

Documentatie over het ‘service totaal plan’ is beschikbaar gesteld.

Samenwerking AVAG en Fedecom

Afdelingsvoorzitter Cees Visser evalueert het samenwerkingstraject AVAG en Fedecom. AVAG heeft echter besloten deze route niet voort te zetten. GroenTechniek vindt het – mede door de inzet in het traject – jammer dat AVAG niet gezamenlijk de finale stap, het concretiseren van de bestuursstructuur, wenst te zetten. Ook de leden betreuren het. Zeker gezien het belang, onderschreven door ons gastbedrijf en AVAG-lid Certhon, dat samenwerken van groot belang is voor zowel de internationale markt als nationale innovatie. Het bestuur wordt wel verzocht de suggestie van een gezamenlijk project van AVAG- en Fedecom-leden nader uit te werken.

Greentech Amsterdam 10 t/m 12 juni 2014

Van 10-12 juni j.l. vond de eerste editie van GreenTech plaats. Daar zijn innovation awards bekend gemaakt. De eerste indruk en reacties van de eerste editie van deze vakbeurs zijn positief. Voor de beoordeling van deze vakbeurs door onze leden wordt een enquêteformulier opgesteld.

Vacatures afdeling Tuinbouwtechniek

De heren Lagerwerf en Peek hebben te kennen gegeven hun bestuurstaak te beëindigen. Daarmee zijn nieuwe bestuursleden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. De voorzitter, Cees Visser en secretaris Theo Vulink verstrekken graag nadere informatie.  

Wie is Certhon?

Familiebedrijf Certhon bundelt de kennis en ervaring van twee bekende namen in de internationale glastuinbouw: Wilk van der Sande (technische installaties) en Bosch Inveka (kassenbouw). Twee zusterbedrijven die al lang nauwe onderlinge relaties onderhielden en sinds 2011 ook officieel in naam één zijn. Deze bedrijven kennen op hun beurt hun oorsprong in Van der Wilk (1968), Van der Sande (1953), Bosch (1896) en Inveka (1961).

Enkele karakteristieken van Certhon:

 • familiebedrijf met ca. 100 technisch goed opgeleide medewerkers
 • 85% van de activiteiten is export
 • bekend van haar ‘SuprimAir kas’ en ‘meerlaags geconditioneerd telen (Delicious)’
 • toekomstvisie gestoeld op groeiperspectieven voor ambitieuze professionals
 • uitdagingen door:
  . andere klanten en andere dimensies (projectomvang)
  . langdurige samenwerkingsverbanden
  . andere risico’s, juridische consequenties, mee-/voorinvesteren
  . het imago van Westland/Aalsmeer, respectievelijk Tuinbouw NL brokkelt af!
 • alle kennis in eigen huis om leading te zijn
 • internationaal netwerk van agenten/intermediairs, maar verkooponderhandelingen in eigen beheer
 • productie in NL én lokaal in een exportland
 • lid van AVAG

kijk voor meer info op www.certhon.nl

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten