Korte enquête problematiek asbestdaken

U bent er vast van op de hoogte dat asbestdaken vanaf 2024 in Nederland verboden zijn. Vanaf dat moment mogen particulieren, bedrijven en (overheids-) instellingen geen asbestdaken zoals golfplaten en dakleien meer bezitten die in contact staan met de buitenlucht.In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. Voor de verwijdering van asbestdaken is een subsidieregeling van toepassing waarover u meer informatie vindt op www.metaalunie.nl. Om de discussie omtrent asbestsanering met de politiek met argumenten te onderbouwen, inventariseert Fedecom in samenwerking met Koninklijke Metaalunie momenteel hoe groot het asbestprobleem onder hun leden is. De informatie die uit deze inventarisatie naar voren komt, gebruiken wij om het beleid nader te bepalen en te beïnvloeden. Het is eveneens de bedoeling om met de resultaten te achterhalen in hoeverre de huidige maatregelen en subsidies afdoende zijn om het asbest probleem aan te pakken.

Om de juiste analyses te kunnen doen en juiste conclusies te trekken ten behoeve van beleidsbeïnvloeding is het handig de resultaten te kunnen koppelen. De enquête is daardoor voor de onderzoekers niet anoniem, maar wij gaan vertrouwelijk met de gegevens om. Wij garanderen dat bedrijfsnamen in geen enkele publicatie of communicatie met derden worden vermeld. Ook zullen wij geen contact opnemen naar aanleiding van deze enquête.

Onlangs heeft u per e-mail een verzoek gekregen om een korte enquête met slechts drie vragen over de asbestproblematiek in te vullen. Heeft u dat al gedaan, dan danken wij u daarvoor hartelijk. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dan verzoeken wij u vriendelijk dat alsnog te doen. Ook als u zeker weet dat er geen asbest in uw pand is verwerkt, is het belangrijk dat u de vragen invult. De enquête is nog open tot eind juni: hier gaat u naar de enquête.
Houd daarbij uw bonds-/lidmaatschapsnummer bij de hand.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking!

Please follow and like us:
RSS