Nieuws

KOM en Qlip gaan samen verder

Vier jaar na het aangaan van de strategische samenwerking heeft Qlip B.V. met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 Stichting KOM overgenomen. Stichting KOM houdt zich bezig met het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de melkwinning, -bewaring en –registratie op het melkveebedrijf.
Qlip B.V. is de specialist op het gebied van kwaliteitsborging in de zuivel.

Overname brengt synergie voordelen
“De aanwezige expertises binnen beide organisaties zullen elkaar versterken. Op deze wijze kunnen
wij onze klanten nog beter van dienst zijn. Daarnaast kan de Stichting KOM op langere termijn zijn
doelen met betrekking tot het goed continueren van de bedrijfsactiviteiten beter realiseren door het
benutten van de schaalgrootte en het gezamenlijk door ontwikkelen van de business en nieuwe innovatieve concepten.” aldus Peter Huijsmans, directeur Stichting KOM.

Overname past binnen strategie
Qlip en Stichting KOM kennen al een jarenlange geschiedenis van intensieve samenwerking. Volgens
Jan Bobbink, directeur Qlip, is de overname logisch gezien de marktontwikkelingen in de
melkveehouderijsector en past binnen de strategie van Qlip. “De melkinstallatie en melkopslag op
het melkveebedrijf zijn cruciale elementen in het produceren van goede kwaliteit melk. Stichting
KOM speelt een belangrijke rol in de onafhankelijke borging van de kwaliteit van alle aspecten op
het gebied van melkwinning. De activiteiten van Qlip en Stichting KOM sluiten naadloos op elkaar
aan. De overname versterkt onze dienstverlening op het gebied van audits, inspecties en certificering.”

De 6 medewerkers van Stichting KOM zijn met terugwerkende kracht per 1 juli 2021 in dienst van Qlip B.V.
De activiteiten van Stichting KOM worden geïntegreerd met de afdeling Audits, Inspecties &
Certificering. Voor de klanten van Stichting KOM wordt de huidige dienstverlening onveranderd
voortgezet en het KOM keurmerk blijft gehandhaafd.

Qlip – onafhankelijke kwaliteitsborging in zuivel
Qlip ondersteunt de internationale zuivelketen, ter versterking van de kwaliteitsborging van
vooraanstaande spelers in de zuivelsector door een toonaangevende, innovatieve, betrouwbare en
betrokken TIC-partner te zijn op het gebied van voedselveiligheid, kwaliteit, samenstelling en
verduurzaming. Qlip voert jaarlijks ruim 15.000 beoordelingen en audits uit voor de zuivelindustrie en
melkveehouderij. In het zuivellaboratorium in Zutphen worden jaarlijks ruim 13 miljoen rauwe
melkmonsters geanalyseerd en ruim 650.000 microbiologische en chemische analyses uitgevoerd op
zuivelproducten, zoals kaas, melkpoeders, zuivelingrediënten, zuigelingenvoeding en plant-based
producten. Ook speelt het Milk Competence Center van Qlip een grote rol in het beheer, de
verwerking en de presentatie van grote hoeveelheden data.

Stichting KOM – Geborgde kwaliteit van melkwinning en -opslag
Stichting KOM is een onafhankelijke dienstverlenende organisatie die zich richt op het bewaken, en
waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van melkwinning, -bewaring en registratie op het
melkveebedrijf. Dit wordt o.a. gedaan door registratie, toetsing en borging van de periodieke service
– en onderhoudsbeurten op de melkinstallaties, melkmeting en koelinstallaties.
Ook wordt de jaarlijkse bijscholing van onderhoudsmonteurs verzorgd. Tevens wordt de afstelling
van de meetapparatuur welke gebruikt wordt door de onderhoudsmonteurs gecontroleerd. Aan de
hand hiervan zijn ruim 500 onderhoudsmonteurs van verschillende leveranciers gecertificeerd. Ook
wordt de specifieke aanwezige kennis en expertise benut bij de ontwikkeling van standaard meetrapporten en -procedures.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer A. Bom, Marketing & Communicatie manager
088-7547000 | bom@qlip.nl

De heer P. Huijsmans, Manager afdeling Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties
088-7547014 | huijsmans@qlip.nl

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten