Nieuws

Keuren en certificeren

fedecom

Tijdens de bestuursvergadering van 5 februari heeft Wim Thus (expert financieringen in agro) het bestuur de bevindingen gepresenteerd van een verkennend onderzoek naar verzekeringsmogelijkheden in de branche. Tevens ging Thus in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van certificeren en keuren vanuit verschillende invalshoeken (veiligheid, maatschappelijk imago, verzekeren, financiering).

Volgens Thus hebben de keuringen inmiddels een behoorlijk niveau bereikt in sectoren (bouw, grondverzet, sloop) waar de Arbo-wetgeving stevig wordt geïnterpreteerd en wordt gehandhaafd door opdrachtgevers. In onze sector gelden in principe dezelfde veiligheidseisen, maar is de mindset minder sterk gericht op handhaving van wetgeving. Daarentegen kiezen de ‘betere ondernemers’ steeds vaker voor (verkeers) veiligheid. Verzekeraars hebben volgens de eerste verkenning belang bij een steviger keurregime, maar zijn nog terughoudend als het gaat om het stellen van eisen. De grootste druk om zaken netjes en afdoende te regelen, komt vanuit maatschappelijk oogpunt.

Qua timing is voor Fedecom het moment aangebroken om initiatief te nemen op dit vlak. De overheid komt met voorstellen voor kentekening, verzekeraars overwegen scherper op gebrek- en schadepolissen te acteren en ook de agrariërs (LTO) worden maatschappelijk op de huid gezeten. Het bestuur constateert dat er een scherpe afweging gemaakt moet worden alvorens daadwerkelijk initiatief te nemen tussen het zelf vormgeven van eisen danwel af te wachten tot externe partijen eisen gaan stellen. Het bestuur heeft het secretariaat inmiddels opdracht gegeven een projectopzet te formuleren waarin Fedecom het initiatief neemt en andere partijen (Cumela, LTO, verzekeraars) als mede-trekker of deelnemer participeren. Het doel hiervan is de realisatie van een eenvoudig en betaalbaar systeem waarin machines herkenbaar en toetsbaar geregistreerd zijn en veiligheid en een goede werking geborgd is.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten