Dossier APK

Kentekenplicht nieuwe landbouwvoertuigen en Registratieplicht alle trekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid

fedecom

Fedecom is blij met het voornemen van Minister Cora van Nieuwenhuizen om een kentekenplicht in te voeren voor landbouwvoertuigen. In het nieuwe wetsvoorstel zijn de kernpunten ‘kentekenplicht nieuwe landbouwvoertuigen’ en ‘registratieplicht alle trekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid. Tegelijkertijd wordt een verhoging van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen van 25 km/uur naar 40 km/uur voorgesteld, mits de maximum-constructiesnelheid dit toelaat. Ook het realiseren van een centraal loket ontheffingsverlening voor landbouwvoertuigen bij de RDW, waarmee per voertuig voor alle wegen een ontheffing kan worden verleend, in plaats van per individuele wegbeheerder, wordt in de wet opgenomen.

Fedecom is verheugd dat het compromis voorstel van betrokken partijen, waaronder LTO, CUMELA,  wegbeheerders, handhavings- en uitvoeringsinstanties door de minister in het wetsvoorstel worden opgenomen.

In de Europese richtlijn wordt de mogelijkheid geboden om voertuigen uit te zonderen van de APK-plicht. Het gaat om voertuigen die nauwelijks op de openbare weg komen. Deze voertuigen zullen in het wetsvoorstel van Van Nieuwenhuizen worden uitgezonderd van de APK-plicht. Om aan de in de richtlijn gestelde eisen voor de APK-plicht te kunnen voldoen, is registratie van alle bestaande landbouw- of bosbouwtrekkers en mobiele machines nodig. De kosten per registratie zijn 18 euro. Er wordt een overgangsperiode van minder dan een jaar ingesteld voor de registratie van het bestaande park. Voertuigen die niet op de openbare weg komen, hoeven niet te worden geregistreerd. Ook getrokken materieel met een constructiesnelheid lager dan 25 kilometer per uur is vrijgesteld van registratie. Registratie is ook niet verplicht voor voertuigen die vrijgesteld zijn voor het T-rijbewijs en andere voertuigen, zoals meeneemheftrucks en fruittreintjes.

Voor de volledige tekst van de brief die de minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, klik hier.

Please follow and like us:
RSS