Nieuws

Kenteken voor tractoren en mobiele machines

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de invoering van de kentekenplicht voor tractoren, mobiele machines (mobiele voertuigen met beperkte snelheid, de zogenaamde MMBS’en) en aanhangwagens voor het rijden op de openbare weg. In combinatie met deze kentekenplicht wordt de maximum snelheid voor (land)bouwvoertuigen verhoogd van 25 naar 40 km/h. Verkeersveiligheid is het centrale thema. Met de registratie van voertuigen kan Nederland uitvoering geven aan Europese richtlijnen betreffende eisen aan voertuigen die op de markt worden geplaatst. Eisen ten aanzien van constructiesnelheid, veiligheid, emissie en periodieke technische controle. De minister geeft hiermee ook uitvoering aan moties van de Tweede kamer, en het biedt de mogelijkheid om ontheffingen centraal te regelen. Vanaf 1 januari 2017 De planning is om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe voertuigen – landbouw, groen, bouw en infra – direct door de leverancier te kentekenen. Het bestaande wagenpark wordt van februari 2017 tot mei 2018 gekentekend. Naar schatting zijn dit in totaal 430.000 motorrijtuigen en 150.000 aanhangwagens. Uitgezonderd zijn voertuigen waarvoor geen T-rijbewijs is verplicht , waaronder maai- en veegmachines smaller dan 1,30 meter. Ook uitgezonderd worden voertuigen met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 kilometer per uur, zoals hoogwerkers en wegenbouwmachines.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten