Nieuws

Kenteken borgt voertuigveiligheid

fedecom

Uit de analyse van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt zeer duidelijk dat het invoeren van een rijbewijs én het waarborgen van de voertuigveiligheid de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen en machines met een beperkte snelheid verbetert.

De Tweede Kamer heeft op 15 april jl. ingestemd met het wetsvoorstel om het T-rijbewijs in te voeren per 1 januari 2015. In het hieraan voorafgaande debat werd uitgebreid gesproken over de te verwachten brief van de minister over het invoeren van een kenteken. VVD en CDA betuigden geen steun voor een kenteken, omdat in hun ogen een kenteken niet bijdraagt aan verkeersveiligheid. Deze argumentatie laat echter het belang van voertuigveiligheid geheel buiten beschouwing.

Jammer dat zij niet de verantwoordelijkheid nemen voor veilige voertuigen op de openbare weg. De uitgifte van een kenteken geschiedt namelijk uitsluitend als voertuigen voldoen aan de verkeerstechnische eisen en een kenteken draagt daarmee direct bij aan de verkeersveiligheid.

Dossier kenteken inclusief snelheidsverhoging en periodieke technische controle
In een constructief onderhoud bevestigde het ministerie dat het dossier kenteken wordt gekoppeld aan de analyse over de voor- en nadelen van een snelheidsverhoging, alsook de EU richtlijn betreffende een periodieke technische controle voor T5 tractoren voor commercieel gebruik. Een voorstel hiertoe wordt rond de zomer verwacht.

Fedecom betreurt het zeer dat het dossier kenteken op de lange baan wordt geschoven. Veiligheid is onze hoogste prioriteit. Wij blijven ons inspannen om ook de politiek hier van te overtuigen.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten