Landbouwtechniek

Kabinet stemt in met T-rijbewijs

fedecom

Het kabinet heeft op 14 juni 2013 ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid. Daarmee is beter te toetsen of iemand beschikt over de juiste kennis, rijvaardigheid en rijgeschiktheid.

Het kabinet heeft op 14 juni 2013 ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid. Daarmee is beter te toetsen of iemand beschikt over de juiste kennis, rijvaardigheid en rijgeschiktheid.

Invoering per 1 januari 2015

Het streven is om het T-rijbewijs op 1 januari 2015 in te laten gaan. Alleen met een nieuw T-rijbewijs mogen bestuurders dan de weg op met deze voertuigen. Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar. Voor het besturen van een trekker op bijvoorbeeld een akker is het rijbewijs niet nodig.

‘Oude’ certificaat vervalt

Het certificaat van vakbekwaamheid vervalt met het T-rijbewijs. Houders van dat oude ‘trekkerrijbewijs jeugdigen’ kunnen tot een jaar na dato dit omwisselen voor een T-rijbewijs. Bestuurders met een B-rijbewijs kunnen nog tien jaar het T-rijbewijs aanvragen zonder aanvullend examen. Voor het besturen van sommige voertuigen, zoals straatveeg- en maaimachines, is het T-rijbewijs niet nodig.

Te veel verkeersslachtoffers

Over de hele linie daalt het aantal verkeersslachtoffers. Het aantal ongelukken waar tractors en machines bij betrokken waren, blijft echter relatief hoog. Oorzaak is dat landbouwvoertuigen steeds vaker op de openbare weg rijden en ze veel groter en zwaarder worden.

Please follow and like us:
RSS