Nieuws

ISO 27001 hercertificering voor VA-keur!

Op 30 maart jl. heeft Fedecom voor haar keuractiviteiten onder de noemer van VA-keur, opnieuw het ISO 27001 certificaat toegekend gekregen van de certificerende instantie BSI. De ISO 27001 is de (internationale) norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging. Met het certificaat wordt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie van aangesloten VA- keur keurbedrijven en uitgevoerde keuringen in het VA-keur registratiesysteem geborgd.

Jelle Bartlema, directeur van VA-keur over het voordeel van de ISO 27001 certificering voor VA-keur bedrijven, keuringen en klanten: “VA-keur werkt al ruim 7 jaar met een digitaal keurregistratiesysteem om keurprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Alle gegevens met betrekking tot het keurproces staan in dit systeem. Wij vinden het vanzelfsprekend dat de VA-keur bedrijven er vanuit moeten kunnen gaan dat hun waardevolle informatie in een betrouwbare, stabiele en veilige omgeving wordt geplaatst en dat de veiligheid en integriteit van deze gegevens zo te allen tijde gewaarborgd is en blijft. Met het ISO 27001 certificaat tonen wij aan dat wij als keurorganisatie de (interne) processen en de informatie die daarbij verwerkt wordt, beheersen en dat gevoelige gegevens beveiligd zijn tegen ongeautoriseerde toegang en bewerking. Dit biedt zekerheid voor alle aangesloten VA-keurleden en hun klanten. Geen overbodige luxe in dit digitale tijdperk. Hiermee lopen we als keuringsorganisatie in Nederland ook echt voorop. Een feit waar we super trots op mogen zijn!”

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten