Nieuws

Invoerresctricties Rusland

fedecom

Rusland heeft op 7 augustus 2014 een lijst gepubliceerd van producten uit onder andere de land- en tuinbouwsector en visserij waarvan de invoer wordt beperkt of gestaakt. Dit betreft met name groenten, fruit, melk/zuivelproducten, vlees en vis.

Techniek valt weliswaar niet onder deze importrestrictie, maar Fedecom becijfert een omzetverlies voor de Nederlandse toeleverende land- en tuinbouwtechniek, inclusief kassen en stallen, die al snel boven de 100  miljoen euro/jaar dreigen uit te komen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de indirecte effecten op basis van valuta en kredietverlening, anderzijds worden de boeren en tuinders in Europa direct getroffen door de val van de productprijzen. Hetgeen zal betekenen dat zij hun investeringen noodgedwongen zullen uitstellen. Hierdoor zal omzetverlies voor onze branche kunnen verveelvoudigen. Fedecom steunt initiatieven om compensatie voor de prijsval van agrarische producten te bewerkstelligen.

RVO heeft een ondernemersloket Rusland geopend, zie
http://www.rvo.nl/actueel/nieuws/ondernemersloket-sancties-rusland-open

Informatie over de importrestricties Rusland en EU-sancties, zie
http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/buitenlandse-wetgeving/internationale-sancties/invoerrestricties-van-rusland

Informatiebijeenkomst 21 augustus a.s.
Op donderdag 21 augustus organiseren VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland samen met de Rijksoverheid een informatiebijeenkomst voor branches én bedrijven over de EU-sancties tegen Rusland en het antwoord van Rusland daarop. Voor programma en aanmelden, zie
http://www.rvo.nl/actueel/evenementen/informatiebijeenkomst-over-sancties-tegen-rusland

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten