Nieuws

Internetconsultatie ‘Kentekenen m.i.v. 2017′

fedecom

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. kentekenen tractoren en voertuigen met beperkte snelheid Het wetsvoorstel bevat de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van de kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtractoren, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines. Aanleiding is de motie Kuiken (2012–2013, 29 398 nr. 356) waarin is verzocht om, in het belang van de verkeersveiligheid en gelijke concurrentieverhoudingen, over te gaan tot kentekening van genoemde voertuigen.


Consultatie gegevens
Publicatiedatum         09-04-2015
Einddatum consultatie    08-05-2015

Via de website http://www.internetconsultatie.nl/kentekenen_tractoren kunt u reageren op het wetsvoorstel, vanzelfsprekend mag u ook een reactie zenden aan vulink@fedecom.nl

Doel van de regeling
Er komt een algehele kentekenplicht voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Op landbouw- en bosbouwtractoren (hierna: LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (hierna: MMBS) en mobiele machines (hierna: MM), en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (hierna: LBTA) wordt het registratiesysteem van toepassing zoals dat nu ook voor andere gekentekende motorrijtuigen geldt. Indien met een combinatie van tractor en getrokken voertuig (boven 750 kg) harder dan 25 kilometer per uur gereden zal worden, dan zal ook het getrokken voertuig zelfstandig gekentekend moeten worden.
Uitzonderingen op de kentekenplicht vormen die voertuigen die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 cm en de volgende functionaliteiten hebben: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze motorrijtuigen niet voorzien zijn van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2017. Voor die voertuigen die op het tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel reeds in het verkeer zijn, wordt voorzien in een aangepaste procedure (conversie) die moet worden gevolgd om voor deze voertuigen een kenteken te verkrijgen.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten