Nieuws

INTEMAS project elektrische en hybride aandrijvingen van start

fedecom

Het project INTEMAS, een afkorting van INTelligente EnergieMAanagementSystemen en een iniatief van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en een aantal mkb-bedrijven, heeft medefinanciering van RAAK-mkb verkregen om de komende twee jaren samen te werken aan intelligente energiemanagementsystemen.

Het project ondersteunt bedrijven in het optimaliseren van ontwerp en aansturing van elektrische en hybride aandrijvingen voor (prototype) voertuigen en machines. Dit geschiedt onder andere door de complexiteit van eisen, randvoorwaarden en technische mogelijkheden te vertalen naar een succesvol product dat aan de wensen van de klant voldoet. Integraal onderdeel van dit traject zijn een voldoende gedetailleerde analyse van het lastproces (bijvoorbeeld snelheid tegen de tijd), een wetenschappelijk gefundeerd ontwerp van het energiemanagementsysteem (EMS) en een voorstel voor dimensionering van deelsystemen waaronder energieopslag (batterij) en motor/aandrijving. Het EMS maakt, op basis van eisen en wensen in termen van o.a. emissies, energieverbruik, prestatie(s) en/of kosten, de juiste keuze voor de diverse energiesystemen aan boord van het voertuig. Deze technologie biedt voor de agri & food industrie veel potentie, mede op grond van haar omvang en stand van de techniek.

Fedecom is één van de consortiumleden en zal haar expertise en netwerk inzetten voor kennisverspreiding en het borgen van de projectresultaten in toepassingen in de praktijk.

RAAK-mkb financiert, onder regie van NWO, projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten