Nieuws

Instroomadvies in de mobiele werktuigen sector

fedecom

Niemand begeeft zich graag op glad ijs zonder de juiste uitrusting en begeleiding. Als Fedecom lid kunt u voor professioneel en passend opleidingsadvies vertrouwen op de ervaring en competenties van onze Branche opleidingsadviseurs.

Voor de opleiding mobiele werktuigen zijn er in opleidend Nederland meerdere keuzemogelijkheden. Vooraf moet gezegd worden dat het bedrijf bepalend is in de keuze voor een BBL opleiding. Voorlichting en advies hiervoor vanuit de branche wordt neutraal gegeven, passend bij het bedrijf en de leerling. Hierbij zijn onder meer onderstaande factoren van invloed:
• Regio
• Activiteiten leerbedrijf
• Ervaring en kwaliteit ROC
• Perspectief leerling binnen het bedrijf
• Investeringsmogelijkheden van het bedrijf
• Verplichtingen vanuit dealerschap

Niveau 2: monteur mobiele werktuigen

Voor niveau 2 leerlingen geldt over het algemeen dat werkgevers, leerlingen en ouders geadviseerd moet worden om de opleiding in de regio te laten plaatsvinden. Leerlingen voor de mobiele werktuigen branche moeten in de basis opgeleid worden. Bedrijven willen eerst ook weten wat voor vlees men in de kuip heeft alvorens te gaan investeren in duurdere opleidingstrajecten. Omdat de opleiding mobiele werktuigen in tegenstelling tot andere technisch gerichte opleidingen redelijk complex is, kan er geadviseerd worden eerst een metaal of mechatronica gerichte opleiding op niveau 2 te volgen. De opleiding kan worden aangeboden in een BOL en in een BBL-variant. Als er direct al sprake is van een passende leer-werk situatie bij een bedrijf in combinatie met voldoende geschiktheid van de leerling voor de branche, dan wordt de BBL variant aanbevolen. Een overstap van BOL in het eerste jaar naar BBL in het tweede jaar behoort soms tot de mogelijkheden.

Niveau 3: Allround monteur mobiele werktuigen

De opleiding Allround monteur mobiele werktuigen kent vanuit de leerling een aantal instroom mogelijkheden:
• Bij VMBO kader of theoretisch gerichte leerweg kan er ingestroomd worden in de 3-jarige BBL opleiding. Vooralsnog wordt deze alleen aangeboden op een aantal ROC ’s
• Instroom na het behalen van een niveau 2 mobiele werktuigen opleiding
• Zij-instroom na het behalen van een niveau 3 of 4 mechatronica en/of een werktuigbouwopleiding Als traject zijn er drie verschillende varianten te onderscheiden:

A: Fedecom Academy

De opleiding van de Fedecom Academy is merkneutraal en word aangeboden bij PTC+ in Ede. Het is een 2-jarige BBL variant aangeboden in 7 blokweken per jaar. Een voordeel van Fedecom Academy is het neutrale karakter van de opleiding in combinatie met het blokweken programma. Naast tractoren zijn ook werktuigen onderdeel van het opleidingsprogramma. In de toekomst zal er plaats zijn voor de uitstroomrichitngen melkmachines en mobiel intern transport. In de opleiding is de praktijkcomponent “learning by doing” van toepassing.

B: Dealerbedrijfsschool

De dealerbedrijfsschool wordt bij PTC+ in Ede in de volgende merkvarianten aangeboden:

 • Claas
 • John Deere
 • Case/New Holland
 • Deutz
 • JCB
 • PON/Caterpillar

Deze opleiding is alleen mogelijk voor leerlingen werkzaam bij een bedrijf dat dealer is van één van de genoemde merken. Motivatie om voor deze opleiding te kiezen kan de snelle inzetbaarheid van de monteur in het bedrijf zijn omdat de opleiding deels is opgebouwd uit merkgerichte trainingen. Deze trainingen behoeven dan ook niet meer door de monteur gevolgd te worden hetgeen een financiële besparing in het opleidingstraject van de werknemer kan opleveren. Niet bij alle merkvarianten zijn werktuigen onderdeel van het opleidingstraject. In de opleiding is de praktijkcomponent “learning by doing” van toepassing.

C: Regulier traject bij ROC

Over het algemeen wordt er vaak gekozen voor de reguliere opleiding op het regionaal opleidingscentrum (ROC) vanuit kostenoverwegingen. Zeker wanneer een leerling werkzaam is bij een bedrijf waar beperkte mogelijkheden zijn ten aanzien van tegemoetkomingen uit een opleidingsfonds. De niveau 3 BBL-opleiding is vanuit de historie een stabiel en neutraal traject waarbij de leerling 1 dag in de week naar school gaat (soms middag of avond). Er is hierbij vooral aandacht voor theorie. Vanuit het bedrijf wordt de opleiding vaak aangevuld met een aantal praktijktrainingsdagen die bij een externe partij invulling krijgen. Ook leerlingen die werkzaam zijn in aanverwante sectoren volgen vaak de reguliere opleiding. Denk aan loon- en grondverzetbedrijven, verhuurder en bedrijven in de industrie.

Niveau 4: Technicus landbouwmechanisatie

De niveau 4 opleiding wordt aangeboden in een BOL en in een BBL-variant. Het 4-jarige BOL traject wordt aangeboden in een dagopleiding. Leerlingen lopen voornamelijk stage bij bedrijven in de landbouwmechanisatiebranche. De BBL opleiding wordt aangeboden in dezelfde drie varianten als omschreven bij niveau 3 allround monteur mobiele werktuigen. Naast de verdieping in de techniek is ook bedrijfsvoering onderdeel van de opleiding. Instroom is mogelijk na het behalen van een niveau 3 opleiding monteur mobiele werktuigen. Wanneer er sprake is van een leerling die het traject dealerbedrijfschool gaat volgen, zijn ook weer diverse merktrainingen geïntegreerd in de opleiding. Dit kan bepalend zijn voor de keuze. Leerlingen die de niveau 4 opleiding volgen bij een ROC in een regulier traject krijgen in tegenstelling tot de niveau 3 opleiding wel praktijk op school. Hiernaast zijn er een aantal verplichte trainingsdagen van toepassing.

Goed beslagen ten ijs met advies Branche opleidingsadviseurs

Niemand begeeft zich graag op glad ijs zonder de juiste uitrusting en begeleiding. Als Fedecom lid kunt u voor professioneel en passend opleidingsadvies vertrouwen op de ervaring en competenties van de Branche opleidingsadviseurs van Fedecom Academy. Na een advies van de Branche opleidingsadviseur zijn werkgever, kandidaten en ouders goed voorbereid op het maken van de keuze voor een opleiding en opleidingsinstituut.

De voordelen van opleidingsadvies in het kort:

 • Juiste afstemming vooraf
 • Goede plaatsing voor de beroepsverwachting van kandidaat en werkgever
 • Goede afstemming met het bijbehorende opleidingsinstituut
 • Invulling en bespreking van regionale en landelijke mogelijkheden
 • Ondersteunen bij het maken van een juiste keuze tussen de kandidaten voor de functie

Kijk op www.fedecomacademy.nl voor meer informatie.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten