Nieuws

Infobijeenkomst fusie Fedecom & VeBIT

fedecom

In samenwerking met de Commissie COM-keur organiseert Fedecom tijdens de GTH een informatiebijeenkomst voor COM-keur coördinatoren over de beoogde fusie met VeBIT. Hiernaast is iedere geïnteresseerde welkom op 10 september van 8:30 – 10:00 uur.
Fedecom en VeBIT hebben het voornemen te fuseren en de beide keurmerken (COM-keur en VeBIT keur) te integreren tot een nieuw keurmerk. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor vorderen gestaag. Op 17 juni jl. heeft de Ledenraad van Fedecom het fusievoorstel met VeBIT unaniem goedgekeurd. Een week later werd dit eveneens bijna unaniem goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van VeBIT.

In samenwerking met de Commissie COM-keur organiseert Fedecom een informatiebijeenkomst over het fusievoornemen voor COM-keur coördinatoren. Maar ook overige leden van Fedecom die hiervoor belangstelling hebben, zijn van harte welkom . Het doel van de bijeenkomst is om u op de hoogte te brengen en van gedachten te wisselen over het fusieplan van Fedecom en VeBIT en de integratie van beide keurmerken.

Omdat veel COM-VCA Keuringsbedrijven aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de beurs GroenTechniek Holland is ervoor gekozen om de bijeenkomst op de beurs te organiseren:

• Donderdag 10 september 2015
• 8:30 – 10:00 uur
• Fedecom Business Paviljoen
• Spijkweg 30, 8256 RJ Biddinghuizen (Walibi terrein)

Via deze link kunt u naar het aanmeldformulier. Hierop kunt u aangegeven welke personen van uw organisatie aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Tevens vernemen wij graag of de aanwezige personen deelnemen aan de beurs en dus of zij toegang hebben tot het beursterrein. Voor degenen die niet aan de beurs deelnemen wordt voor een toegangsbewijs gezorgd. Het ingevulde aanmeldformulier kunt u vóór maandag 24 augustus 2015 terugmailen aan het Fedecom secretariaat. U ontvangt na 24 augustus een bevestiging van de aanmelding. Fedecom en de Commissie COM-keur zien er naar uit u allen te treffen in het Fedecom Business Paviljoen op de beurs GroenTechniek Holland 2015.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten